Dotace na fotovoltaiku 2024 z programu Nová zelená úsporám

Dotace na fotovoltaiku z program Nová zelená úsporám nabízí majitelům rodinných domů možnost získání dotace na fotovoltaickou instalaci od 100 kWp do 1 MWp (cca 500 m2 plochy střechy a 250 panelů). Nové podmínky jsou platné od roku 2021 a to až do roku 2025 a nabízejí výhodnější podporu a zjednodušený postup pro získání dotace.

Dotace na fotovoltaiku 2024: Kdo může o dotaci požádat?

Žádat o dotaci mohou majitelé i stavebníci rodinných domů a noví nabyvatelé. Program lze využít pouze na fotovoltaiky umístěné na střechách budov. Dotaci mohou získat firmy od malých po velké, včetně Prahy.

Jaký typ fotovoltaiky nejčastěji hledáte?

A) Energie pro vlastní spotřebu, ohřev vody a vytápění (od 25 400 Kč)
B) Fotovoltaický ohřev teplé užitkové vody pro domácnost (8 350 Kč)
C) Energie pro vlastní spotřebu a uložení přebytků do baterie (od 156 000 Kč)

Jak získat dotaci na fotovoltaiku?

Komplexní podmínky dotačních programů naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí nebo také na stránkách Nová zelená úsporám. Před samotným podáním žádosti je třeba nejprve zpracovat projektovou dokumentaci a posudek energetické náročnosti budovy.

Vyplnit se musí také krycí list technických parametrů, podrobně popisující současný stav a navrhovanou změnu. Žádost se elektronicky zaregistruje na stránkách www.novazelenausporam.cz a poté (nejpozději do 5 dnů) se doručí vytištěný a řádně vyplněný registrační formulář včetně všech požadovaných dokumentů a příloh na vybrané krajské pracoviště SFZP (státního fondu životního prostředí).

Jakmile žádost projde schvalovacím procesem, dojde k registraci akce a poskytnutí dotace na fotovoltaiku. Poté je dotace vyplacena na účet žadatele.

Žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám mohou být podávány do 15. března 2023 a realizace podpořených projektů musí být dokončena nejpozději do 2 let od vydání rozhodnutí. Nově zjednodušený postup pro získání dotace nevyžaduje předkládání energetického posudku, projektové dokumentace ani výběrového řízení na dodavatele. Avšak žádost je nutné podat co nejdříve a bezchybně. Po březnu můžete využít dotace z Národního plánu obnovy, viz níže.

TIP: Otestujte se v aktuálních znalostech ve fotovoltaice zde.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

Fotovoltaická instalace musí být realizována a zaplacena od 1.1.2021. Elektřina z fotovoltaiky musí být určena pro pokrytí vlastní spotřeby, její přebytek lze odevzdávat do sítě. Dotace nelze získat na samostatnou instalaci fotovoltaiky, která je již zahrnuta v podpoře na výstavbu nízkoenergetického nebo pasivního domu.

Jaké jsou novinky v oblasti fotovoltaiky?

Od roku 2022 jsou podporovány také ostrovní, tzv. „off grid“ elektrárny. Fotovoltaika může být instalována nejen na střeše a fasádě domu, ale také na souvisejících objektech a pozemních konstrukcích. Pokud je fotovoltaika součástí novostavby, nelze o ni žádat samostatně. Přečtete si také, jaké jsou trendy v oblasti fotovoltaiky.

Aktuálně: Dotace na fotovoltaiku nekončí!

 • Snížení počtu neseriózních firem prospěje celému odvětví
 • Přebytky doma vyrobené elektřiny lze ukládat do teplé vody nebo do baterií
 • Dotační podpora v rámci programu Nová zelená úsporám nekončí

Více v článku: https://www.kurzy.cz/zpravy/719735-trh-s-fotovoltaikou-pro-domacnosti-prochazi-zmenami-dotace-na-ni-ale-nekonci-a-dalsi-etapa-nzu-s/

Jaká fotovoltaika bude pro získání dotace podporována?

Dotacemi podporovány jsou instalace panelů realizované a zaplacené od 1.1. 2021. Znamená to tedy, že si nejprve fotovoltaickou elektrárnu postavíte a zaplatíte, a dotace vám bude proplacena následně ve zpětném režimu.

Dobrá zpráva je, že fotovoltaika oproti minulému období může být umístěna nejen na střeše a fasádě domu, ale i na souvisejících objektech (například: garáž, pergola, stodola, plot a další) a také na pozemních konstrukcích. Pod konstrukcí však musí být umožněn růst vegetace, nesmí za tím účelem vzniknout např. betonová plocha.

Druhá podmínka je, že elektřina z fotovoltaiky je určena pro pokrytí vlastní spotřeby. To znamená, že v případě, že vaše elektrárna vyprodukuje více energie, než co v danou chvíli využíváte, je nutné tuto energii prodávat zpět do sítě. Z tohoto důvodu je nutné mít uzavřenou smlouvu o prodeji elektřiny s vaším dodavatelem elektřiny. Pokud již takovou smlouvu máte, musíte k žádosti o dotaci přiložit.

Jaké jsou výše dotací na fotovoltaiku v roce 2024?

Maximální výše dotace na fotovoltaiku v programu Nová zelená úsporám v roce 2024 se zvýšila na 300 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu. Tato výše dotace se vztahuje pouze na nově postavené a zaplacené fotovoltaické elektrárny o výkonu od 100 kWp do 1 MWp. Pro menší elektrárny (do 100 kWp) zůstává výše dotace na stejné úrovni jako v minulých letech, a to maximálně 50 000 Kč za 1 kWp.

Je tedy možné získat dotaci například na fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 30 kWp, která by vám mohla přinést dotaci až 9 milionů Kč. Výše dotace se samozřejmě odvíjí od výkonu a nákladů na instalaci.

Výše dotace na fotovoltaiku dle výkonu

Výše dotace na fotovoltaiku závisí na instalovaném výkonu a kapacitě baterie, přičemž minimální instalace je 2 kWp fotovoltaiky a pouze s lithiovými akumulátory. Dotace se zvyšuje s každým instalovaným kilowattem fotovoltaiky a každou kilowatthodinou baterie. Platí, že čím výkonnější elektrárna, tím vyšší dotace.

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – Výše podpory 40 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – Výše podpory 60 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – Výše podpory až 100 000 Kč
 • Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp – Výše podpory 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia – Výše podpory 10 000 Kč

Jak probíhá žádost o dotaci na fotovoltaiku v programu Nová zelená úsporám?

Pro žádost o dotaci na fotovoltaiku – bez zprostředkovatele je nutné postupovat dle následujících kroků:

 1. Zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro žádost o dotaci

  Každá dotace má své specifické podmínky, které musí žadatel splnit. Zkontrolujte, zda máte nárok na dotaci na fotovoltaickou energii a zda splňujete podmínky, jako jsou například umístění vašeho domu, velikost fotovoltaického systému atd.

 2. Zvolte si vhodného poskytovatele dotace

  V České republice jsou k dispozici dotace od různých institucí, jako jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní fond životního prostředí nebo krajské úřady. Vyberte si instituci, která vám bude nejvíce vyhovovat.

 3. Vyplňte žádost o dotaci

  Po zjištění, že splňujete podmínky a zvolení poskytovatele dotace je nutné vyplnit žádost o dotaci. Při vyplňování žádosti je důležité být pečlivý a dodržet všechny požadované informace a podmínky.

 4. Přiložte potřebné dokumenty

  K žádosti o dotaci je potřeba přiložit určité dokumenty, jako jsou například výkresy umístění solárních panelů, potvrzení o vlastnictví pozemku či budovy, daňové přiznání atd. Před podáním žádosti zkontrolujte, zda máte všechny potřebné dokumenty.

 5. Odevzdejte žádost o dotaci

  Po připravení žádosti a přiložení všech potřebných dokumentů je nutné ji odevzdat. Každý poskytovatel dotace má své vlastní podmínky pro přijímání žádostí, proto je důležité zkontrolovat, kam a jak je nutné žádost podat.

 6. Čekejte na vyhodnocení žádosti

  Po podání žádosti o dotaci je nutné čekat na vyhodnocení. Délka vyhodnocovacího procesu závisí na instituci, která dotaci poskytuje a na počtu podaných žádostí. V průměru by však měl být výsledek znám do několika měsíců od podání žádosti.

 7. Realizujte projekt

  Po schválení dotace je nutné projekt realizovat dle plánu a podmínek.

 8. Dokončení projektu a vyúčtování dotace

  Po dokončení projektu je třeba vyúčtovat dotaci a předložit potřebnou dokumentaci Ministerstvu průmyslu a obchodu. Mezi požadované dokumenty patří například faktury za materiál a práci, doklad o zaplacení daní a poplatků.

Jak o ni můžete zažádat sami?

Příjem žádostí probíhá na krajských pracovištích SFŽP nebo online přes systém Agendový informační systém SFŽP ČR pomocí tlačítka Podat žádost. K tomu však budete potřebovat elektronickou identitu. Počítejte také s tím, že budete dokládat i mnoho souvisejících dokumentů.

Přes prázdniny 2023 je však příjem dotačních zájem pozastaven. Spuštěn bude opět zase v září 2023.

Podpora fotovoltaických elektráren

Fotovoltaické elektrárny se v současné době stávají stále populárnějšími a díky dotacím z Nové zelené úsporám mohou být i dostupnější. Podpora se týká několika typů fotovoltaických elektráren a závisí na instalovaném výkonu a dalších faktorech.

Typy podporovaných fotovoltaických elektráren

 • Fotovoltaika na přípravu teplé vody – zahrnuje akumulaci tepla do bojleru a řeší se v rámci podpory C.2. Podporovány jsou i jiné technologie pro přípravu teplé vody, jako například solární kolektory.
 • Fotovoltaická elektrárna bez akumulace – novinka oproti předchozímu období.
 • Fotovoltaika s akumulátorem do baterií – podporovány jsou pouze lithiové akumulátory, více informací zde.
 • Fotovoltaika s tepelným čerpadlem – dotace dosahuje až 182 000 Kč.
 • Ostrovní, tzv. off grid fotovoltaické elektrárny – pro domy, které nejsou připojeny k elektrické síti.

Maximální výše dotace na fotovoltaiku

Maximální výše dotace z Nové zelené úsporám pokrývá 50 % nákladů na pořízení fotovoltaiky.

Kolik stojí fotovoltaická elektrárna a jaké jsou podporované výkony a kapacity baterií?

Pořizovací cena fotovoltaiky pro rodinný dům se pohybuje mezi 120 000 Kč a 450 000 Kč v závislosti na typu fotovoltaické elektrárny. Velikost panelu se odhaduje na 6 m2 plochy pro produkci přibližně 1000 kWh/kWp/rok, a tak dále.

Fotovoltaika je dotována do výkonu 10 kWp a kapacita baterií odpovídající maximálně dvojnásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky. Velikost instalované elektrárny a baterie není omezena, ale podpora je zajištěna pouze pro výkon do 10 kWp. Potřebujete-li větší kapacitu baterie, můžete si ji nainstalovat, ale dotace vám proplatí maximálně kapacitu odpovídající dvojnásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky.

Pokud nevyhovuje program Nová zelená úsporám, můžete zkusit program Národní plán obnovy, který nabízí dotaci na výstavbu fotovoltaických elektráren od 100 kWp do 1MWp, případně i bateriových systémů. Program lze využít pouze na fotovoltaiky umístěné na střechách budov. Žádosti budou výrazně zjednodušené, ale je důležité podat žádost co nejdříve a naprosto bezchybně.

Na kolik Vás fotovoltaika může bez dotace vyjít?

Fotovoltaika je užitečnou investicí pro domácnosti v České republice, a to i bez dotací. Pořizovací cena fotovoltaického systému pro rodinný dům se aktuálně v roce 2022 pohybuje od 120 000 Kč do 450 000 Kč, v závislosti na typu fotovoltaické elektrárny pro domácnost. Tato cena může být ovlivněna mnoha faktory.

Při podnebných podmínkách v České republice solární panely o špičkovém výkonu 1 kWp vyrobí přibližně 980 kWh elektrické energie ročně. To odpovídá zhruba 1000 kWh/kWp/rok. Velikost potřebných panelů je uváděna jako 6 m2 plochy pro výrobu 2000 kWh za rok, což vyžaduje 12 m2 plochy, a tak dále.

Dotace na fotovoltaiku: Aktuálně ze zpráv

Dotace na fotovoltaiku pro FO i firmy: Jak žádat a kolik dostanete?

Na fotovoltaické panely dotace uvolňuje Státní fond životního prostředí v rozmezí od 40 do 200 tisíc korun. Celková výše poskytnutého příspěvku pak závisí na výkonu systému, přičemž jeho hodnota se zvyšuje s každým instalovaným kilowattpeakem (kWp) fotovoltaiky a také s každou kilowatthodinou (kWh) elektrického akumulačního systému.

7.8. Zdroj: https://www.euro.cz/clanky/dotace-na-fotovoltaiku-podminky-zadost/

Poptávka po fotovoltaice nadále roste, ale?

Z čerstvých dat programu Nová zelená úsporám vyplývá, že české domácnosti stále projevují silný zájem o obnovitelné zdroje energie. Meziročně se zvýšil počet žádostí o dotace na tepelná čerpadla o 10 %, na fototermické systémy o 70 % a na fotovoltaiku dokonce o více než dvojnásobek (+109 %).

Během prvního pololetí obdržel Státní fond životního prostředí celkem přes 76 tisíc žádostí o dotaci.

25.7. 2023 Zdroj: https://www.hybrid.cz/zajem-domacnosti-o-dotace-na-obnovitelne-zdroje-v-prvnim-pololeti-dal-rostl/

Jak si můžete zřídit fotovoltaiku?

Získání podpory z programu Nová zelená úsporám je od roku 2023 opět jednodušší. Každý vlastník rodinného domu nebo stavebník, který novostavbu teprve realizuje, může nyní získat až 301 500 Kč jako podporu pro zvýšení soběstačnosti ve výrobě elektřiny a případně její akumulace do vody nebo baterií.

9.5. 2023 Zdroj: https://sdeleni.idnes.cz/bydleni/uspory-s-domaci-fotovoltaikou-jdou-do-tisicu-jak-dosahnout-na-dotace.A230504_145147_rea-sdeleni_zuje

Novela Lex OZE, zrychlení výstavby fotovoltaiky, stavby bez povolení

Senát právě schválil revoluční novelu Lex OZE 1, která přinese významné urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie. Díky novému zákonu budou moci být stavby obnovitelných zdrojů energie vyššího výkonu realizovány bez nutnosti získávání povolení a licencí, což by mělo proces zjednodušit a urychlit.

11.1.2023 Zdroj: https://elektrickevozy.cz/clanky/robustnejsi-a-sdilena-fotovoltaika-dostava-zelenou-senat-schvalil-dulezitou-novelu-zakona

Prodloužení výzvy na fotovoltaiku z programu Národní obnovy

V souvislosti s informacemi o tzv. zásobníku projektů ze dne 13. 10. 2022 oznamujeme, že byl v programu Národní plán obnovy prodloužen nejzazší termín pro dokončení projektu stanovený Výzvou, a to z 30. 11. 2023 na nový termín 30. 6. 2024. 

2.4. 2023 Zdroj: https://www.planobnovycr.cz/mpo-navysuje-alokaci-na-i-vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace

Stále málo dotací pro fotovoltaiku. Budou se opět navyšovat?

Podle ministra Síkely je nezbytné upravit Národní plán obnovy, který byl vytvořen v době pandemie jako nástroj pro obnovu v tehdejší situaci. Česko by prý mohlo čerpat dalších 14 miliard korun formou grantů. Solární asociace informovala, že v loňském roce bylo v Česku spuštěno celkem 33 760 fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 288,8 megawatt, což je meziroční nárůst o 366 %. Navíc se postupně zvyšuje průměrná velikost těchto elektráren, a k tomu přispívá také změna zákona o maximálním možném instalovaném výkonu (až 50 kWp) bez potřeby licence od roku 2023.

5.3. Zdroj: https://elektrickevozy.cz/clanky/dotace-na-fotovoltaiku-nestaci-cesko-jedna-s-evropskou-komisi-o-navyseni-alokace

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 5 / 5. 10

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *