Fotovoltaika pro seniory z program Nová zelená úsporám

Fotovoltaika pro seniory: Program Nová zelená úsporám Light přichází s novou možností pro nízkopříjmové domácnosti a seniory, kteří chtějí investovat do obnovitelné energie. Tento dotační program, zaměřený na podporu úspor energií, nyní umožňuje získat dotaci i pro pořízení fotovoltaických elektráren. Stát poskytne až 90 tisíc korun na podporu této iniciativy, ovšem za podmínky, že solární panely budou sloužit k ohřevu vody v domácnostech.

Vše, co potřebujete vědět o NZÚ Light (Nová zelená úsporám Light)

Nová zelená úsporám Light je program, který poskytuje dotace na úsporná opatření v rodinných a bytových domech. Je určen pro seniory a nízkopříjmové domácnosti, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou. Nově program nabízí také dotace 90 000 Kč na systém ohřevu vody pomocí sluneční energie. Finanční prostředky mohou být vyplaceny ještě před instalací formou zálohy a žádat o ně mohou i ti, kteří již nějakou formu dotace v rámci programu NZÚ Light čerpali.

Vaše cena za dodávku ohřevu vody na klíč bude po odečtení dotace prakticky 9900 Kč. Provedeme Vás v tomto článku.

Fotovoltaika pro seniory

Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL vysvětlil, že důvodem začlenění ohřevu teplé vody do dotace je zvýšená spotřeba elektřiny v domácnostech právě v souvislosti s ohřevem vody. Avšak, někteří odborníci z oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa, upozornili na to, že by program mohl být ještě efektivnější, pokud by více podporoval instalace sloužící k výrobě elektřiny a snížení nákladů za elektřinu pro domácnosti.

Fotovoltaika určená pro ohřev vody

Nově lze získat dotaci na solární ohřev vody, a to od 2. května 2023. Dotace je k dispozici jak na termický, tak na fotovoltaický ohřev vody, ale jaký je mezi nimi rozdíl?

Termický ohřev vody pracuje s pomocí solárních kolektorů, které obsahují speciální tekutinu schopnou absorbovat sluneční záření a přeměňovat ho na teplo. Toto teplo je poté předáváno do akumulační nádrže, odkud můžete čerpat ohřátou vodu. Tento systém funguje efektivně i při nízkých teplotách a může snížit náklady na ohřev vody až o 70 %.

Na druhé straně fotovoltaický systém využívá elektřinu vyrobenou z fotovoltaických panelů k ohřevu vody. Tato elektřina je následně dodávána přímo k topnému tělesu ve vašem bojleru. Tento systém vyžaduje minimální údržbu a funguje i při částečném zastínění solárních panelů.

Oba tyto systémy slouží k ohřevu vody pomocí sluneční energie, ale používají odlišné technologie a postupy. Každý z nich má své výhody a vhodnost pro konkrétní situace, a proto je důležité vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a podmínkám.

Fotovoltaika pro důchodce: Žádejte od 2.5. 2023

Lidé budou mít možnost zažádat o dotaci od 2. května, i ti, kteří již v minulosti využili program NZÚ Light na jiné úsporné opatření, jako zateplení nebo výměnu oken. Starobním a invalidním důchodcům bude poskytnuta až 80procentní dotace na pořízení fotovoltaických elektráren, a stát je podpoří tím, že jim peníze poskytne dopředu, což je výhodou programu NZÚ Light.

Ministři spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí, Petrem Valdmanem, zdůrazňují důležitost poradců, kteří budou následující měsíce pomáhat seniorům s žádostí o dotace a instalací fotovoltaických panelů. Snahou je poskytnout seniorům relevantní informace a předejít situacím, kdy by mohli být vystaveni podvodům spojeným se solárními technologiemi.

Program Nová zelená úsporám Light zaznamenal velký zájem, když si o dotaci zažádalo už téměř 24 tisíc lidí, a stát již vyplatil 1,9 miliardy korun pro 7,5 tisíc žadatelů. Kvůli této vysoké poptávce byla alokace programu navýšena ze tří na šest miliard korun.

V závěru je důležité varovat před podvodnými firmami, které mohou cílit na domácnosti důchodců a nízkopříjmové domácnosti v oblasti solárních technologií. Odborníci doporučují, aby stát posílil ochranu této skupiny a zastropoval první zálohu na instalaci solárních panelů, čímž by se minimalizovalo riziko podvodů a nedokončených prací.

Výše dotace a podání žádosti NZÚ Light

Z programu NZÚ Light získáte na solární ohřev vody 90 000 Kč. Finanční prostředky si navíc můžete nechat vyplatit předem, ještě před dokončením instalace. Dotaci mohou získat i lidé, kteří již v minulosti čerpali peníze na jiné úsporné opatření z NZÚ Light nebo kteří mají solární systém nainstalovaný nejpozději v období od 12. září 2022.

Kdo má nárok na dotaci NZÚ Light?

Dotace NZÚ Light má za cíl pomoci především nízkopříjmovým domácnostem snížit výdaje na energie. Aby žadatel splňoval podmínky dotačního programu, musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, kde je trvale hlášen déle než od 12. září 2022. Kromě toho musí žadatel a všichni členové jeho domácnosti ke dni podání žádosti:

  • pobírat starobní důchod
  • nebo pobírat invalidní důchod 3. stupně
  • nebo v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti pobírat příspěvek na bydlení.

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 5 / 5. 1

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *