Zvýrazněno

Dotace pro svj 2024

Samostatné vlastnictví jednotek ve společenství vlastníků jednotek (SVJ) je základním prvkem organizace mnoha bytových a nebytových objektů v České republice. Tato forma správy a vlastnictví má svá specifika a nároky, které jsou často závislé na aktuální legislativě a ekonomických podmínkách. Jedním z klíčových faktorů, který ovlivňuje fungování SVJ, jsou dotace. Tyto finanční prostředky mohou být pro SVJ velkou pomocí, ale také zdrojem komplikací a administrativní zátěže.

Pokračovat ve čtení „Dotace pro svj 2024“
Zvýrazněno

Dotace na dřevostavby se blíží

Kdo by to byl řekl? V Česku by se mohly od příštího roku, tj od roku 2025 vyřizovat tzv. dotace na dřevostavby. Podmínky zateplení – čili pro její získání budou stejné jako u běžných domů. Máte dřevostavbu? Jakmile budeme vědět více, dozvíte se to zde nahoře v článku.

Pokračovat ve čtení „Dotace na dřevostavby se blíží“
Zvýrazněno

Dotace na fotovoltaiku 2024 z programu Nová zelená úsporám

Když plánujete instalaci solárních panelů na váš dům, nejlepší možností jsou dotace prostřednictvím programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

Samozřejmě, existují i další možnosti dotací, ale mají svá omezení. Kotlíkové dotace například poskytují vyšší podporu pro výměnu neekologických zdrojů tepla, avšak omezuje se to pouze na vytápění. Program Nová zelená úsporám Light 2024 je zaměřený na nízkopříjmové domácnosti a lze jej využít pouze na zateplení nebo solární ohřev vody, což se liší od NZÚ.

Pokračovat ve čtení „Dotace na fotovoltaiku 2024 z programu Nová zelená úsporám“
Zvýrazněno

Dotace na bydlení aneb oprav dům po babičce

Dotace na bydlení v rámci projektu Dům po babičce, které se mají spustit již od září roku 2023 a trvat až do roku 2028 jsou tady. Nicméně, příliš bychom neotáleli, jelikož částka 40 mld. Kč, která je na toto vyčleněna se může poměrně rychle vyčerpat.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) oznámil nový program s názvem Oprav dům po babičce, který nabízí finanční dotaci na zateplení starších rodinných domů. Úspěšní žadatelé mohou získat až jeden milion korun ve formě předem vyplacené zálohy. Program také poskytuje možnost čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen od ledna 2024. Sledujte aktuální dění přímo v tomto článku.

Pokračovat ve čtení „Dotace na bydlení aneb oprav dům po babičce“
Zvýrazněno

Dotace na tepelná čerpadla 2024

Dotace na tepelná čerpadla stále běží, občas s mírnými úpravami, nicméně v Česku existuje pořád velké množství nevyhovujících kotlů, které lidé mění na nové plynové kotle anebo právě za tepelné čerpadlo.

V České republice jsou tepelná čerpadla stále populárnějším zdrojem tepla. Jedním z důvodů, proč se stávají tak oblíbenými, jsou dotace na tepelná čerpadla, které jsou k dispozici pro domácnosti a firmy, které se rozhodnou investovat do této technologie.

Pokračovat ve čtení „Dotace na tepelná čerpadla 2024“
Zvýrazněno

DOTACE NA TEPELNÉ ČERPADLO 2024

V roce 2023 lze získat dotace na tepelné čerpadlo z programů Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Kotlíková dotace bude zaměřena na nízkopříjmové domácnosti a důchodce a nově umožní získat dotaci až do výše 180 000 Kč. Pokud do této kategorie nespadáte, můžete získat dotaci z programu Nová Zelená úsporám, kde se maximální výše dotace zvýšila na 140 000 Kč.

Pokračovat ve čtení „DOTACE NA TEPELNÉ ČERPADLO 2024“
Zvýrazněno

Kotlíková dotace 2024

Kotlíková dotace 2024 je program, který umožňuje majitelům rodinných a bytových domů získat finanční prostředky na nákup nových nebo výměnu neekologických kotlů za efektivní tepelná čerpadla.

V rámci programu je možné získat až 180 000 Kč na koupi tepelného čerpadla a mělo by dojít k výměně všech nevyhovujících kotlů do září 2024 roku 2025. V novinách se píše, že se ruší zákaz PRODEJE starých kotlů, zákaz jejich POUŽÍVÁNÍ od 1.9.2025 však platí.

Pokračovat ve čtení „Kotlíková dotace 2024“
Zvýrazněno

Fotovoltaika pro seniory z program Nová zelená úsporám

Fotovoltaika pro seniory: Program Nová zelená úsporám Light přichází s novou možností pro nízkopříjmové domácnosti a seniory, kteří chtějí investovat do obnovitelné energie. Tento dotační program, zaměřený na podporu úspor energií, nyní umožňuje získat dotaci i pro pořízení fotovoltaických elektráren. Stát poskytne až 90 tisíc korun na podporu této iniciativy, ovšem za podmínky, že solární panely budou sloužit k ohřevu vody v domácnostech.

Pokračovat ve čtení „Fotovoltaika pro seniory z program Nová zelená úsporám“
Zvýrazněno

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla jsou moderním a efektivním řešením pro vytápění domů a ohřev teplé vody. V dnešní době, kdy ekologie a úspora energie hrají stále důležitější roli, se tepelná čerpadla stávají stále populárnější volbou pro mnoho domácností. Ale jak tepelná čerpadla fungují a proč jsou považována za ekologicky šetrné a úsporná zařízení? V tomto článku si podrobněji probereme princip fungování tepelných čerpadel, jejich výhody a různé typy.

Pokračovat ve čtení „Jak funguje tepelné čerpadlo?“
Zvýrazněno

Křemíková fotovoltaika: Sluneční energie pro udržitelnou budoucnost

Sluneční energie se stává stále důležitějším zdrojem obnovitelné energie v boji proti klimatickým změnám a snižování emisí skleníkových plynů. Jednou z nejrozšířenějších technologií v oblasti solární energie je křemíková fotovoltaika.

V tomto článku se podíváme na křemíkovou fotovoltaiku, její principy a výhody, které přináší pro udržitelnou budoucnost.

Pokračovat ve čtení „Křemíková fotovoltaika: Sluneční energie pro udržitelnou budoucnost“

Zajištění bezpečnosti s profesionální bezpečnostní agenturou

Bezpečnost je klíčovým faktorem jak pro jednotlivce, tak i pro podniky a komerční subjekty. S narůstajícím počtem hrozeb a rizik je nezbytné mít na své straně spolehlivého partnera, který vám pomůže chránit váš majetek a zajišťovat bezpečnost vašich aktivit. Bezpečnostní agentura je právě takovým partnerem, který nabízí širokou škálu služeb zaměřených na ochranu a dohled nad vaším majetkem. Pojďme se podívat na některé z klíčových služeb, které taková agentura poskytuje:

Pokračovat ve čtení „Zajištění bezpečnosti s profesionální bezpečnostní agenturou“

Facility Management: Komplexní řešení pro moderní správu nemovitostí

Facility management se stává nezbytnou součástí moderní správy nemovitostí. Tento článek se zaměřuje na různé aspekty facility managementu, jeho přínosy a důležitost v dnešním podnikatelském prostředí. Klíčová slova, jako úklidové služby, správa nemovitostí, HVAC systém a další, jsou přirozeně integrována do textu, aby poskytovala přehledný a informativní pohled na toto téma. Věděli jste, že na správu nemovitosti můžete získat i dotaci? Více v článku.

Pokračovat ve čtení „Facility Management: Komplexní řešení pro moderní správu nemovitostí“

Dotace na kyberbezpečnost: Investice do ochrany vašeho digitálního světa

V době, kdy kybernetické hrozby hrají stále významnější roli ve světě digitálních technologií, je ochrana dat a sítí nezbytná pro jakoukoli organizaci či jednotlivce. Proto se mnoho států a mezinárodních institucí zaměřuje na poskytování dotací a finančních prostředků na posílení kybernetické bezpečnosti. V tomto článku se podíváme na význam a využití dotací na kyberbezpečnost a jak mohou pomoci v boji proti kybernetickým hrozbám.

Pokračovat ve čtení „Dotace na kyberbezpečnost: Investice do ochrany vašeho digitálního světa“

Náhradní plnění a role dotací: Podpora pro udržitelné financování

Náhradní plnění, často označované jako dotace, hrají klíčovou roli ve financování různých projektů a programů po celém světě. Termín „náhradní plnění“ označuje peněžní prostředky, které jsou poskytovány jednotlivcům, organizacím nebo vládami za účelem podpory konkrétních aktivit či iniciativ. Tyto prostředky mohou pocházet z veřejných nebo soukromých zdrojů a často slouží k podpoře oblastí jako vzdělání, zdravotní péče, životní prostředí nebo hospodářský rozvoj.

Pokračovat ve čtení „Náhradní plnění a role dotací: Podpora pro udržitelné financování“

Fotovoltaické tašky: Budoucnost solární energie integrovaná do střešní krytiny

Solární energie se rychle stává nedílnou součástí moderní architektury. Jedním z nejzajímavějších inovací posledních let jsou fotovoltaické tašky, které kombinují funkci střešní krytiny s výkonem fotovoltaických panelů. Tyto pokročilé systémy nabízejí jedinečnou příležitost, jak vytvořit střechu, která je nejen krásná, ale také funkční a ekologická. V tomto článku se podíváme na to, co fotovoltaické tašky jsou, jaké jsou jejich výhody a jak mohou změnit způsob, jakým vnímáme solární energii.

Pokračovat ve čtení „Fotovoltaické tašky: Budoucnost solární energie integrovaná do střešní krytiny“

Dotace na fotovoltaiku pro důchodce: Jak ušetřit peníze a chránit planetu

Stále více lidí se rozhoduje pro investici do fotovoltaických panelů, což přináší výhody nejen pro životní prostředí, ale také pro jejich finanční rozpočet. Důchodci, často s omezeným příjmem, mají možnost využít různé dotace a podpůrné programy, které jim pomohou snižovat náklady na elektřinu a žít ekologičtěji. V tomto článku se podíváme na to, jaké možnosti dotací existují a jak mohou důchodci profitovat z instalace fotovoltaických systémů.

Pokračovat ve čtení „Dotace na fotovoltaiku pro důchodce: Jak ušetřit peníze a chránit planetu“

Dotace na ohřev vody

Ohřev vody je základním prvkem každodenního života, ať už jde o domácnosti, podniky či veřejné instituce. Nicméně, tento proces může mít výrazný ekologický otisk, zejména pokud se využívají energeticky náročné metody, jako je tradiční spalování fosilních paliv. S ohledem na rostoucí důraz na udržitelnost a snižování emisí skleníkových plynů, vlády a různé instituce zavádějí iniciativy a dotace, které podporují přechod na energeticky efektivnější a ekologičtější systémy ohřevu vody.

Pokračovat ve čtení „Dotace na ohřev vody“

Dotace na Osobní ochranné pracovní pomůcky: Investice do bezpečnosti a zdraví na pracovišti

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) jsou klíčovým prvkem v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti. Tyto pomůcky, jako jsou helmy, rukavice, brýle a respirátory, hrají zásadní roli v prevenci úrazů a nemocí spojených s pracovním prostředím. V mnoha zemích po celém světě se vlády snaží podpořit používání OOPP a investovat do bezpečnosti na pracovišti prostřednictvím různých forem finanční podpory. Jednou z těchto forem podpory jsou dotace na OOPP.

Pokračovat ve čtení „Dotace na Osobní ochranné pracovní pomůcky: Investice do bezpečnosti a zdraví na pracovišti“

Kyberkriminalita: Nová hrozba ve světě digitálního věku

V dnešním digitálním věku se kyberkriminalita stala jednou z největších hrozeb pro jednotlivce, firmy i státy. Tento článek se zaměří na různé aspekty kyberkriminality, od jejích druhů a motivací po způsoby ochrany před ní.

Pokračovat ve čtení „Kyberkriminalita: Nová hrozba ve světě digitálního věku“

Evropský Program FENIX: Spojení pro udržitelnou logistiku a dopravu

Zlepšení logistiky a mobility v Evropě

Evropský program FENIX, což znamená „Federated Network for Intermodal Exchange“ (Sdružená síť pro intermodální výměnu), je iniciativa, která má za cíl zlepšit efektivitu a udržitelnost logistiky a dopravy v Evropě. Tento program je zasazen do kontextu rostoucího důrazu na udržitelnost, snižování emisí CO2 a zvýšení interoperability v oblasti logistiky a dopravy.

Pokračovat ve čtení „Evropský Program FENIX: Spojení pro udržitelnou logistiku a dopravu“

Dotace na elektřinu v roce 2023 – kolik činí, kdy je uplatnit?


Dotace na elektřinu má zmírnit dopady rostoucích cen elektřiny v roce 2023. Náleží domácnostem, jejichž hlavním zdrojem vytápění je elektřina. Výše příplatku je rozdělena do dvou prahových hodnot v závislosti na roční spotřebě elektřiny. Příslušné částky činí 200 Kč při spotřebě elektřiny 5 MWh v roce 2021 a 1 500 300 Kč nad 5 MWh. Do kdy je třeba požádat o dotaci na elektřinu? Kdo je oprávněn požádat o příspěvek?

Pokračovat ve čtení „Dotace na elektřinu v roce 2023 – kolik činí, kdy je uplatnit?“

Vyplatí se fotovoltaický ohřev vody?

V dnešní době, kdy se většina světa zaměřuje na hledání způsobů, jak snížit závislost na fosilních palivech a omezit negativní dopady na životní prostředí, nabývá oblast obnovitelné energie stále většího významu.

Jedním z těchto způsobů je fotovoltaický ohřev vody, který slibuje nejen energetickou efektivitu, ale také finanční úspory a snížení emisí skleníkových plynů. V tomto článku se podíváme na klíčové výhody a potenciál fotovoltaického ohřevu vody, abychom lépe porozuměli, zda se tato technologie skutečně vyplatí.

Pokračovat ve čtení „Vyplatí se fotovoltaický ohřev vody?“

Dotace na kamna: Další radost pro majitele domů?

Nový program podpory ekologických úspor nazvaný Nová zelená úsporám se od září podrobí zásadním změnám a rozšíření. Jedním z klíčových nových prvků bude možnost žádosti o dotaci na individuálně vyráběná kamna, s možným příspěvkem až 45 tisíc korun.

Pokračovat ve čtení „Dotace na kamna: Další radost pro majitele domů?“

Jak funguje fotovoltaika a baterie?

Jak funguje fotovoltaika a baterie? V dnešní době, kdy se svět stále více snaží o snižování emisí skleníkových plynů a udržitelné zdroje energie, fotovoltaika a baterie se stávají klíčovými technologiemi. Tyto technologie umožňují nejen produkci čisté energie ze slunečního záření, ale také její efektivní skladování a využití i v dobách, kdy Slunce nesvítí. V tomto článku se podíváme na to, jak fotovoltaické systémy a baterie fungují a jak společně přispívají k udržitelnější energetice.

Pokračovat ve čtení „Jak funguje fotovoltaika a baterie?“

Bydlení dotace

Bydlení je základním lidským právem a důležitou součástí kvality života. Bohužel, mnoho lidí se potýká s vysokými náklady spojenými s bydlením a nedostupností dostatečného bytového fondu. Naštěstí existují různé programy a dotace, které slouží k podpoře lidí při hledání a udržení si vhodného bydlení. V tomto článku se podíváme na dotace na bydlení, jejich význam a jak se o ně žádá.

Pokračovat ve čtení „Bydlení dotace“

Fotovoltaika na starou střechu: Sny o čisté energii se mohou stát skutečností

Snaha o přechod na obnovitelné zdroje energie je stále důležitějším tématem, protože hledáme způsoby, jak snížit naši závislost na fosilních palivech a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Jedním z nejpopulárnějších způsobů výroby čisté energie je využití fotovoltaiky, což je technologie umožňující přeměnu slunečního záření na elektřinu. A pokud máte starou střechu, můžete tuto technologii využít i vy!

Pokračovat ve čtení „Fotovoltaika na starou střechu: Sny o čisté energii se mohou stát skutečností“

Zákaz kotlů 2025

Kotle na tuhá paliva, jako je uhlí, byly dlouho používány pro vytápění domů a dalších budov. Tyto kotle využívají spalování uhlí nebo jiných pevných paliv k produkci tepla pro topení. Nicméně, v posledních letech se zvyšuje povědomí o negativních dopadech spalování uhlí na životní prostředí a lidské zdraví.

Pokračovat ve čtení „Zákaz kotlů 2025“

Dotace na fotovoltaiku 2023 v Česku: Aktuální informace

Dotace na fotovoltaiku potažmo získávání fotovoltaické energie se stává stále více a více populární z důvodu ekologické šetrnosti a udržitelného způsobu výroby elektřiny.

Jednou z hlavních motivací pro investici do solárních panelů jsou dostupné dotace, které podporují výstavbu a instalaci fotovoltaických systémů. Zde se podíváme na obecný přehled o dotacích na fotovoltaiku v Česku pro rok 2023.

Pokračovat ve čtení „Dotace na fotovoltaiku 2023 v Česku: Aktuální informace“

Dotace na pasivní dům: Podpora energeticky úsporných domů

Dotace na pasivní dům poskytují finanční podporu pro výstavbu a rekonstrukci energeticky úsporných domů. Tyto dotace mají za cíl podpořit udržitelný rozvoj a snížení energetické náročnosti budov. V tomto článku se podíváme na výhody dotací na pasivní dům a jaké možnosti financování jsou dostupné.

Pokračovat ve čtení „Dotace na pasivní dům: Podpora energeticky úsporných domů“

Solární ohřev vody: Využití sluneční energie pro udržitelné ohřívání vody

Solární ohřev vody je účinný a ekologicky šetrný způsob získávání teplé vody pomocí sluneční energie. Tato technologie využívá slunečního záření k ohřevu vody pro domácnosti, podniky a veřejné budovy. V tomto článku se podíváme na výhody solárního ohřevu vody a jeho využití v praxi.

Pokračovat ve čtení „Solární ohřev vody: Využití sluneční energie pro udržitelné ohřívání vody“

Solární panely cena

Solární panely se staly nezbytným nástrojem v boji proti klimatickým změnám a snižování emisí skleníkových plynů. V posledních letech jsme svědky úžasného pokroku v technologii solárních panelů, který zahrnuje inovace ve výkonu, designu a cenách. V tomto článku se podíváme na nejnovější trendy v oblasti solárních panelů a jak se vyvíjejí ceny.

Pokračovat ve čtení „Solární panely cena“

Dotace na tepelná čerpadla 2023: Podpora pro udržitelné a efektivní vytápění

V posledních letech se zvýšeným důrazem na ochranu životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů se stále více lidí zajímá o alternativní způsoby vytápění svých domovů. Jednou z ekologicky šetrných a energeticky úsporných možností je tepelné čerpadlo. Aby bylo tepelné čerpadlo dostupné pro co nejvíce domácností, mnoho zemí a regionů poskytuje dotace a finanční podporu pro jejich instalaci. V tomto článku se podíváme na význam dotací na tepelná čerpadla a jak mohou pomoci při přechodu na udržitelné a efektivní vytápění.

Pokračovat ve čtení „Dotace na tepelná čerpadla 2023: Podpora pro udržitelné a efektivní vytápění“

Dotace na výměnu oken 2023: Jak snížit náklady na energie a zlepšit své bydlení

Výměna oken může být velkou investicí, která se však může vyplatit v dlouhodobém horizontu. Pokud se rozhodnete pro výměnu oken za moderní a úsporná okna, můžete získat dotace od státu, které vám pomohou snížit náklady na energie a zlepšit kvalitu svého bydlení.

Pokračovat ve čtení „Dotace na výměnu oken 2023: Jak snížit náklady na energie a zlepšit své bydlení“

Kotlikove dotace: Jak na ně?

V posledních letech se stále více lidí zajímá o úsporné způsoby vytápění a snižování nákladů na energie. Jedním z možných řešení je využití kotlíkových dotací, které mají za cíl podpořit modernizaci topných systémů a snížit emise znečišťujících látek.

Pokračovat ve čtení „Kotlikove dotace: Jak na ně?“

Dotace na zateplení domu

Dotace na zateplení domu jsou v současné době velmi populárním tématem v oblasti energetické úspornosti a ochrany životního prostředí. Tyto dotace umožňují majitelům domů snížit náklady na energie a zlepšit energetickou účinnost svého domu. V tomto článku se podíváme na to, co jsou dotace na zateplení domu, jak fungují a jak se na ně můžete přihlásit.

Pokračovat ve čtení „Dotace na zateplení domu“

Propanová tepelná čerpadla: účinný a ekonomický zdroj tepla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přeměňuje energii z okolního prostředí na teplo vhodné pro vytápění budov nebo ohřev vody. Existuje mnoho typů tepelných čerpadel, které se liší podle použitého média, výkonu, účinnosti a nákladů na provoz a pořízení. Jedním z nejefektivnějších a nejekonomičtějších typů tepelných čerpadel je propanové tepelné čerpadlo.

Pokračovat ve čtení „Propanová tepelná čerpadla: účinný a ekonomický zdroj tepla“

Fotovoltaika s umělou inteligencí

Fotovoltaické systémy jsou v dnešní době stále populárnější díky své schopnosti generovat elektrickou energii z nevyčerpatelného zdroje – slunečního záření. S rozvojem technologií umělé inteligence se stává možným využít tyto systémy efektivněji a s menšími náklady na energii. V tomto článku se budeme věnovat využití umělé inteligence v oblasti fotovoltaiky.

Pokračovat ve čtení „Fotovoltaika s umělou inteligencí“

Tepelné čerpadlo s umělou inteligencí

Tepelná čerpadla jsou stále populárnějším způsobem, jak získávat energii pro domy a budovy. Tyto zařízení dokážou využívat teplo ze vzduchu, vody nebo země, aby vyprodukovaly teplo pro vytápění nebo chlad pro klimatizaci. S rostoucím vývojem umělé inteligence se však tepelná čerpadla stávají ještě inteligentnějšími, což umožňuje uživatelům dosáhnout ještě větší úspory energie.

Pokračovat ve čtení „Tepelné čerpadlo s umělou inteligencí“

Dotace na fotovoltaiku 2024 podmínky

Dotace na fotovoltaické systémy jsou finanční podpory poskytované státem nebo jinými organizacemi, aby pomohly financovat náklady na instalaci solárních panelů na domy nebo podniky. Tyto dotace mají za cíl podpořit udržitelnou energii a snížit emise skleníkových plynů.

Pokračovat ve čtení „Dotace na fotovoltaiku 2024 podmínky“

Fotovoltaika s tepelným čerpadlem a baterií

V posledních letech se zvyšuje povědomí o využití obnovitelných zdrojů energie a snižování spotřeby energie v domácnostech. Fotovoltaika, tepelná čerpadla a baterie jsou technologie, které mohou být použity k dosažení těchto cílů. Kombinace těchto technologií může poskytnout účinné a ekologické řešení energetických potřeb domácnosti.

Pokračovat ve čtení „Fotovoltaika s tepelným čerpadlem a baterií“

Sdílení energie na chatě: Komunitní energetika v praxi

Pokud vlastníte chatu nebo jiný druh rekreačního objektu, pravděpodobně se setkáváte s náklady na energie, jako jsou elektřina, voda a topení. Tyto náklady mohou být často velmi vysoké a mohou mít výrazný vliv na vaše finanční rozpočty. Existuje však jedna zajímavá možnost, jak snížit náklady na energie a zároveň přispět k udržitelnosti: sdílení energie.

Pokračovat ve čtení „Sdílení energie na chatě: Komunitní energetika v praxi“

Dotace tepelné čerpadlo na chatu

V dnešní době se stále více lidí zajímá o ekologické zdroje energie, které pomáhají snížit závislost na fosilních palivech a ochránit naši planetu. Jedním z nejefektivnějších zdrojů tepla je tepelné čerpadlo, které dokáže využívat přírodní zdroje jako vzduch, vodu nebo zemní teplo k ohřevu domu či bytu. Pokud máte zájem o instalaci tepelného čerpadla, můžete využít dotace, které jsou k dispozici v rámci několika programů.

Pokračovat ve čtení „Dotace tepelné čerpadlo na chatu“

Tepelná čerpadla pro firmy: Využití dotací a ekonomické výhody

Tepelná čerpadla jsou ekologické a účinné zařízení pro vytápění a chlazení budov. Tyto zařízení dokážou využívat obnovitelné zdroje energie, jako je například zemní teplo, vzduch, nebo voda. V posledních letech se tepelná čerpadla stala stále populárnější volbou i pro firmy, které chtějí snížit náklady na vytápění a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Pokračovat ve čtení „Tepelná čerpadla pro firmy: Využití dotací a ekonomické výhody“

Fotovoltaika na ohřev vody: Nový způsob, jak šetřit energií?

V posledních letech se stále více lidí zajímá o alternativní zdroje energie, které umožňují snížit náklady na energii a přispět k ochraně životního prostředí. Jednou z nejnovějších a nejefektivnějších technologií je fotovoltaický ohřev vody, který umožňuje využívat sluneční energii k ohřevu vody.

Pokračovat ve čtení „Fotovoltaika na ohřev vody: Nový způsob, jak šetřit energií?“

Solární mikropanely: O co jde?

Solární mikropanely jsou novým trendem v oblasti solární energie. Jsou to malé solární panely, které se dají snadno instalovat na různých místech a slouží k nabíjení menších zařízení. Tyto panely jsou velmi efektivní a mohou být velmi užitečné pro osoby, které chtějí využít solární energii, ale nemohou si dovolit velké a drahé solární systémy.

Pokračovat ve čtení „Solární mikropanely: O co jde?“

Dotace na výstavbu větrných elektráren

Máte doma již fotovoltaické panely a chtěli byste se pustit do dalšího zdroje obnovitelné energie – větru? Je možné, že i na toto budeme moci získat dotaci? Ale, ono je to již možné je, sice zatím pouze pro firmy, ale dočkáme se i my?

Pokračovat ve čtení „Dotace na výstavbu větrných elektráren“

Dotace pro firmy

Dotace pro firmy jsou jedním z nástrojů, kterými se státní správa snaží podpořit rozvoj podnikání a zlepšit ekonomickou situaci v zemi. Tyto dotace mohou být poskytnuty různým typům firem a mohou mít různé podmínky. V této článku se podíváme na to, co jsou dotace pro firmy, jaké jsou jejich typy a jak se k nim mohou firmy dostat.

Pokračovat ve čtení „Dotace pro firmy“

Dotace na rekonstrukci domu: Jak snížit náklady na vaši plánovanou rekonstrukci

Rekonstrukce domu může být nákladnou záležitostí. Pokud chcete snížit náklady na rekonstrukci svého domu, můžete se podívat na možnosti dotací a finančních pobídek. V tomto článku se podíváme na to, co jsou dotace na rekonstrukci domu a jak vám mohou pomoci snížit náklady na rekonstrukci.

Pokračovat ve čtení „Dotace na rekonstrukci domu: Jak snížit náklady na vaši plánovanou rekonstrukci“

Jaké jsou trendy fotovoltaiky?

Fotovoltaická energie se stává stále významnějším zdrojem elektřiny na celém světě a za posledních několik let se objevila celá řada nových trendů a technologií v této oblasti. Zde je několik z nich:

Pokračovat ve čtení „Jaké jsou trendy fotovoltaiky?“

Komunitní energetika v zahraničí. Jak funguje u sousedů?

V zahraničí existuje již několik komunitních energetických projektů, které slouží jako inspirace pro rozvoj komunitní energetiky v celosvětovém měřítku. Následující příklady ukazují, jak v praxi funguje komunitní energetika a jaké jsou možnosti využití.

Pokračovat ve čtení „Komunitní energetika v zahraničí. Jak funguje u sousedů?“

Komunitní energetika v roce 2024

Komunitní energetika je relativně nový pojem, který se začal v posledních letech čím dál více prosazovat a rozvíjet. Jedná se o nový způsob výroby, distribuce a spotřeby energie, který klade důraz na lokální a společenské aspekty.

Pokračovat ve čtení „Komunitní energetika v roce 2024“

Tepelné čerpadlo vzduch voda: Účinný způsob vytápění i chlazení

Tepelné čerpadlo vzduch voda je moderní způsob vytápění a chlazení budov, který využívá energii z okolního vzduchu a přeměňuje ji na teplo pro vytápění, nebo naopak odvádí teplo do okolí pro chlazení. Tento systém funguje velmi účinně a ekologicky a je stále více využíván jako alternativa k tradičním způsobům vytápění a chlazení.

Pokračovat ve čtení „Tepelné čerpadlo vzduch voda: Účinný způsob vytápění i chlazení“

Fotovoltaika s nejvyšší účinností na trhu

Fotovoltaická energie se stává stále důležitější součástí našeho světa, jak se snažíme snížit svou závislost na fosilních palivech a hledat alternativní zdroje energie. V současné době existuje mnoho typů fotovoltaických panelů, které se liší svou účinností a výkonem. V tomto článku se zaměříme na monokrystalické a hybridní fotovoltaické panely s nejvyšší účinností.

Pokračovat ve čtení „Fotovoltaika s nejvyšší účinností na trhu“

Monokrystalické fotovoltaické panely: Nejúčinnější typ

Monokrystalické fotovoltaické panely jsou jedny z nejvyužívanějších typů solárních panelů na trhu. Tyto panely se vyznačují vyšší účinností a výkonem než ostatní typy panelů, a proto jsou velmi populární mezi majiteli domů, kteří se rozhodli pro instalaci solárních panelů.

Pokračovat ve čtení „Monokrystalické fotovoltaické panely: Nejúčinnější typ“

Cena fotovoltaiky v roce 2024

Fotovoltaické panely jsou stále populárnější v Česku a cena se s každým rokem snižuje. V současné době se ceny fotovoltaických panelů pohybují v rozmezí od 7 000 Kč do 14 000 Kč za kus v závislosti na výkonu a kvalitě panelu. Rozměry se obvykle pohybují od 1,6 m2 do 2,0 m2.

Pokračovat ve čtení „Cena fotovoltaiky v roce 2024“

Dotace na tepelné čerpadlo za plynový kotel

Přechod na ekologičtější způsob vytápění domácností je nyní snazší než kdy jindy. S rostoucí cenou plynu a s tím spojenými vysokými náklady na vytápění mnoho lidí hledá nové způsoby, jak snížit své účty za energie. Jednou z možností je instalace tepelného čerpadla, což je ekologické a úsporné řešení pro vytápění domu. Pro ty, kteří stále vlastní plynový kotel, jsou však dotace na tepelná čerpadla za plynové kotle k dispozici.

Pokračovat ve čtení „Dotace na tepelné čerpadlo za plynový kotel“

Nejlepší tepelná čerpadla 2023 – cena, montáž a realizace

Tepelná čerpadla jsou stále populárnějším způsobem vytápění, který pomáhá snížit náklady na energie. V ČR je nejčastěji využívanou variantou tepelného čerpadla je vzduch – voda. Při výběru vhodného tepelného čerpadla je důležité nejen značka, ale také kvalita instalace, kterou zajistí montážní firma. Třetím bodem je rychlost dodání, protože v praxi právě toto může být docela velkým problémem. V následujícím článku se podíváme na nejlepší tepelná čerpadla na trhu a sestavíme žebříček firem, na které se můžete spolehnout.

Pokračovat ve čtení „Nejlepší tepelná čerpadla 2023 – cena, montáž a realizace“

Národní plán obnovy fotovoltaika

Národní plán obnovy je strategie vlády pro podporu obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů. V rámci této strategie má fotovoltaika významné místo, jelikož jde o ekologický a energeticky efektivní zdroj elektřiny.

Pokračovat ve čtení „Národní plán obnovy fotovoltaika“

Dotace pro seniory a důchodce 2024

Nová zelená úsporám Light nabízí dotace na úsporu energie pro seniory. Pokud vlastníte rodinný dům nebo trvale obývaný rekreační objekt a všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v minulosti pobírali příspěvek na bydlení, můžete získat až 150 tisíc korun na zateplení domu, výměnu vchodových dveří a oken.

Pokračovat ve čtení „Dotace pro seniory a důchodce 2024“

Dotace na tepelné čerpadlo novostavba

Tepelná čerpadla jsou v České republice stále oblíbenějším způsobem vytápění domů a budov, mimo jiné díky dotacím, které vláda nabízí na podporu jejich zavádění. V tomto blogu se budeme zabývat dotacemi dostupnými pro tepelná čerpadla v nových budovách v České republice, včetně typů dostupných dotací, požadavků na způsobilost a procesů podávání žádostí.

O všech dotacích, které můžete získat, pokud stavíte novostavbu (a nemusí se jednat pouze o nízkonákladový dům), jsme již psali dříve zde.

Pokračovat ve čtení „Dotace na tepelné čerpadlo novostavba“

Výměna plynového kotle za kondenzační dotace

S rostoucími obavami ze změny klimatu přijímají jednotlivci i vlády opatření ke snížení emisí skleníkových plynů. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je výměna tradičních plynových kotlů za energeticky účinnější alternativy. V tomto blogu se budeme zabývat výhodami výměny plynového kotle za kondenzační a tím, jak mohou majitelé domů využít dotace na tuto změnu.

Pokračovat ve čtení „Výměna plynového kotle za kondenzační dotace“

Výměna plynového kotle dotace

Česká republika, stejně jako mnoho dalších evropských zemí, řeší otázku, jak snížit emise skleníkových plynů a přejít na čistší a udržitelnější energetický systém. Jedním z klíčových úkolů tohoto přechodu je nahrazení topných systémů na bázi fosilních paliv, jako jsou plynové kotle, nízkouhlíkovými alternativami. Na podporu tohoto přechodu zavedla česká vláda nový dotační program na podporu výměny plynových kotlů za energeticky účinnější a ekologičtější alternativy. V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat podrobnostmi nového dotačního programu a jeho možným dopadem na český trh s vytápěním.

Pokračovat ve čtení „Výměna plynového kotle dotace“

Dotace na fotovoltaiku 2024 podmínky

Česká republika je jedním z průkopníků ve využívání fotovoltaické energie (FVE) a má dobře zavedený průmysl, který v posledních letech roste. K úspěchu tohoto odvětví však částečně přispěly dotace, které vláda poskytovala na podporu rozvoje solární energetiky. V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat současným stavem fotovoltaických dotací v České republice, včetně podmínek, které je třeba splnit, abyste na ně měli nárok.

Pokračovat ve čtení „Dotace na fotovoltaiku 2024 podmínky“

Žádost o dotaci na fotovoltaiku: Jak na to

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaických panelů na vaší nemovitost, může být získání dotace klíčové pro financování tohoto projektu. Dotace na fotovoltaiku jsou k dispozici jak pro domácnosti, tak pro podniky, a mohou pomoci snížit náklady na pořízení a instalaci panelů.

Pokračovat ve čtení „Žádost o dotaci na fotovoltaiku: Jak na to“

Dotace na novostavbu 2024

Pokud plánujete novostavbu, může být získání dotace jedním z kroků, které mohou snížit vaše náklady a zlepšit výslednou kvalitu stavby. V tomto článku se podíváme na některé možnosti dotací pro novostavby a na to, jaké kroky musíte podniknout, abyste získali podporu.

Pokračovat ve čtení „Dotace na novostavbu 2024“

Dotace na solární panely

V dnešní době je trendem snaha o ekologičtější a udržitelnější způsob života. Jednou z možností, jak k tomu přispět, je využití solárních panelů k výrobě elektrické energie. Tyto panely mají mnoho výhod – nejenže umožňují snížení spotřeby energie z tradičních zdrojů, ale také pomáhají chránit životní prostředí tím, že snižují emise oxidu uhličitého a jiných škodlivých látek.

Pokračovat ve čtení „Dotace na solární panely“

Dotace na fotovoltaické elektrárny (FVE)

Dotace na fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou v poslední době velmi žádané. Tento způsob výroby elektrické energie je ekologický a může pomoci snížit závislost na fosilních palivech. V tomto článku se podíváme na to, jak fungují dotace na FVE a co musíte vědět, pokud se rozhodnete pro tento typ investice.

Pokračovat ve čtení „Dotace na fotovoltaické elektrárny (FVE)“

Dotace na kotle – výhody pro životní prostředí i vaši peněženku

S postupující klimatickou změnou se stává stále důležitější hledat způsoby, jak snížit emise skleníkových plynů. Jednou z oblastí, které mají významný dopad na životní prostředí, jsou domovní topné systémy. Zde mohou pomoci dotace na kotle, které vám nejen pomohou ušetřit na energiích, ale také sníží emise a zlepší kvalitu ovzduší.

Pokračovat ve čtení „Dotace na kotle – výhody pro životní prostředí i vaši peněženku“

Dotace plynový kotel

Dotace na plynové kotle jsou dostupné v některých zemích jako součást programů podpory energetické účinnosti. Tyto programy mohou být poskytovány jak pro domácnosti, tak i pro podniky a firmy. Zatímco některé země poskytují dotace prostřednictvím vládních programů, jiné mohou mít regionální programy nebo dokonce soukromé iniciativy.

Pokračovat ve čtení „Dotace plynový kotel“

Dotace tepelné čerpadlo 2024

Tepelná čerpadla jsou stále populárnějším způsobem vytápění domácností i průmyslových objektů. Jejich provoz je energeticky účinnější než tradiční topení na plyn nebo elektřinu, což znamená nižší náklady na vytápění a méně emisí oxidu uhličitého do ovzduší. Navíc jsou tepelná čerpadla v mnoha zemích podporována státními dotacemi, což snižuje náklady na jejich pořízení a instalaci.

Pokračovat ve čtení „Dotace tepelné čerpadlo 2024“

Dotace na tepelné čerpadlo 2024 podmínky

Dotace na tepelné čerpadlo mohou být výhodným řešením pro snížení nákladů na vytápění domácnosti nebo bytového komplexu. Tyto dotace mohou pomoci pokrýt část nákladů spojených s nákupem a instalací tepelného čerpadla, což může vést k výrazným úsporám na účtech za energie.

Pokračovat ve čtení „Dotace na tepelné čerpadlo 2024 podmínky“

Montáž solárních panelů cena

Montáž solárních panelů je v současné době velmi populární a udržitelnou alternativou k tradičním zdrojům energie. Jednou z otázek, které se lidé ptají, je cena instalace solárních panelů. V tomto článku se podíváme na to, jaké faktory ovlivňují cenu instalace solárních panelů a co by měli zájemci o montáž vědět předem.

Pokračovat ve čtení „Montáž solárních panelů cena“

Dotace na fve

Fotovoltaická energie se stává stále populárnější alternativou ke klasickým zdrojům elektřiny. Většina lidí se ale ptá, zda si mohou dovolit instalaci solárních panelů na svých domech nebo v podnicích. Existuje mnoho programů a dotací, které pomáhají financovat náklady na instalaci FVE a snižují náklady na elektřinu. V tomto článku se podíváme na to, jaké jsou podmínky pro získání dotací na FVE a jaké jsou jejich výhody.

Pokračovat ve čtení „Dotace na fve“

Dotace fotovoltaika pro firmy

Fotovoltaické elektrárny (FVE) se staly v posledních letech stále populárnějšími i mezi firmami, které si tak mohou snížit své náklady na elektřinu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Dotace na FVE jsou také pro firmy jedním z důležitých stimulů pro investice do obnovitelných zdrojů energie.

Pokračovat ve čtení „Dotace fotovoltaika pro firmy“

Fotovoltaika pro firmy dotace: Výhody a podmínky pro získání dotace

Fotovoltaické elektrárny se stávají stále populárnější volbou pro firmy, které chtějí snížit své energetické náklady a přispět k ochraně životního prostředí. Jedním z klíčových faktorů, který motivuje firmy k investicím do fotovoltaiky, jsou dotace. V tomto článku se podíváme na poslední informace o dotacích pro fotovoltaiku pro firmy.

Pokračovat ve čtení „Fotovoltaika pro firmy dotace: Výhody a podmínky pro získání dotace“

Dotace na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo 2024

V dnešní době se stává stále důležitější snaha o udržitelnost a ochranu životního prostředí. Jednou z cest, jak k tomu přispět, je modernizace domácností a snižování emisí škodlivých látek. Jedním z efektivních řešení je výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo, což je krok, který pomůže snížit zátěž životního prostředí.

Pokračovat ve čtení „Dotace na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo 2024“

Nejlepší firmy na fotovoltaiku

Fotovoltaická energie se stává stále populárnější díky své ekologičnosti a úspornosti. Proto se stále více a více lidí rozhoduje investovat do fotovoltaických systémů. Existuje mnoho společností, které nabízejí instalaci těchto systémů, ale ne všechny jsou vytvořeny stejně. V tomto článku se podíváme na některé z nejlepších firem na fotovoltaiku.

Pokračovat ve čtení „Nejlepší firmy na fotovoltaiku“

Dotace na plynový kotel: Jaké jsou možnosti pro získání finanční podpory?

Plynový kotel patří mezi nejekonomičtější a nejčistší zdroje tepla na trhu. S jeho použitím můžete snížit vaše náklady na vytápění a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Pokud se rozhodnete pro nákup plynového kotle, můžete využít finančních dotací, které jsou k dispozici.

Pokračovat ve čtení „Dotace na plynový kotel: Jaké jsou možnosti pro získání finanční podpory?“

Dotace na novostavbu 2024: Jak získat finanční podporu na stavbu domu

Pokud se chystáte postavit nový dům, může vás zajímat, zda máte nárok na nějakou finanční podporu. Existuje mnoho možností, jak získat dotace na novostavbu, které mohou snížit náklady na stavbu a zlepšit celkovou kvalitu budovy. V tomto článku se podíváme na různé druhy dotací na novostavby a jak získat finanční podporu na stavbu domu.

Pokračovat ve čtení „Dotace na novostavbu 2024: Jak získat finanční podporu na stavbu domu“