Dotace na kamna: Další radost pro majitele domů?

Nový program podpory ekologických úspor nazvaný Nová zelená úsporám se od září podrobí zásadním změnám a rozšíření. Jedním z klíčových nových prvků bude možnost žádosti o dotaci na individuálně vyráběná kamna, s možným příspěvkem až 45 tisíc korun.

Dotace na kamna od září roku 2023

Tato forma topidla však představuje v energetickém řešení domácností zcela jinou dimenzi. Specializovaní kamnáři se věnují výstavbě těchto kamen na míru, což zahrnuje několikaměsíční proces realizace s náklady dosahujícími stovek tisíc korun.

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, vysvětluje: „Do konce června letošního roku byla podporována standardní topidla. Vybrali jste si model, objednali montážní firmu a ta provedla instalaci. Od září se však tento program rozšíří i na topidla, která jsou individuálně navržena pro každého zákazníka. Kamna se staví až na místě, což je zcela odlišný přístup.“

Důvodem začlenění této kategorie do programu je eliminace diskriminace mezi různými energetickými řešeními, které dosahují stejných účinků v oblasti kvality spalování a využívání obnovitelných zdrojů energie, jak zdůrazňuje Valdman.

Cech kamnářů vydal speciální desatero zásad pro výběr a stavbu kamny na míru, aby potenciálním zájemcům usnadnil výběr kvalifikovaných odborníků a zajistil kvalitní služby. Z tohoto desatera plyne, že individuální výroba kamen trvá několik měsíců. První fáze zahrnuje volbu vhodného kamnáře, a Cech v tomto ohledu doporučuje, aby se zájemci obrátili na jejich řady. Libor Soukup, prezident organizace, dodává: „Máme o těchto odbornících informace a zároveň jim poskytujeme pravidelné vzdělávání.“

Jak postupovat při výběru kamen?

Postup obvykle zahrnuje dvě schůzky s vybraným kamnářem.

  1. První setkání se soustředí na „potřeby a záměry klienta“, kdy se diskutuje o nejvhodnějším energetickém řešení.
  2. Druhá schůzka se pak věnuje technickým detailům kamna.
  3. Následuje fáze návrhu, schválení rozpočtu a uzavření smlouvy. Zákazník by měl zajistit, že smlouva zahrnuje technické specifikace, výkresovou dokumentaci, dimenzování topidla a odkaz na relevantní normy.

Nová verze programu Nová zelená úsporám zahrnuje zjednodušení. To pomůže nejen domácnostem s nižším příjmem při výměně kotle.

Až poté kamnář začne s realizací. Objednává potřebné komponenty u subdodavatelů, což může kvůli individuálním požadavkům trvat několik měsíců. Samotná stavba kamna v domácnosti obvykle trvá jeden týden až měsíc.

Podle desatera by zákazník měl při předání kamna požadovat návod k použití a předávací protokol. „Zákazník by měl sledovat kamnáře, zda postupuje podle rad desatera,“ dodává Soukup.

Cena individuálního akumulačního kamna se odvíjí od náročnosti realizace. Soukup upozorňuje: „U větších akumulačních kamen, které mohou vážit několik tun a tvořit centrální bod domácnosti, se cena pohybuje od 300 tisíc korun.“

Zahrnutí individuálních akumulačních kamen do programu Nová zelená úsporám přináší symbolickou podporu, přičemž maximální možná dotace činí 45 tisíc korun. Valdman dodává: „Dotace tvoří pouze část celkových nákladů, avšak vysílá důležitý signál ze strany ministerstva životního prostředí, že i tato forma vytápění je srovnatelná s ostatními podporovanými zdroji.“

10. 8. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/kachlova-kamna-topidlo-nova-zelena-usporam-drevo-cech.A230810_161719_ekonomika_maz

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 5 / 5. 1

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *