Dotace na výstavbu větrných elektráren

Máte doma již fotovoltaické panely a chtěli byste se pustit do dalšího zdroje obnovitelné energie – větru? Je možné, že i na toto budeme moci získat dotaci? Ale, ono je to již možné je, sice zatím pouze pro firmy, ale dočkáme se i my?

Větrná energie se stává stále populárnější alternativou k tradičním zdrojům energie v domácnostech. Využití větrné energie pro vlastní spotřebu může přinést několik výhod, včetně snížení nákladů na energii a snížení uhlíkové stopy. Ale jsou pro to nějaké dotace?

První věcí, kterou je třeba zdůraznit, je že dotace na větrné turbíny v domácnostech existují, ale nejsou tak rozšířené jako dotace na solární panely. Důvodem je, že solární technologie je obecně považována za více přístupnou a snadno instalovatelnou pro domácí použití.

Avšak i přesto, že dotace na větrné turbíny v domácnostech nejsou tak běžné, stále existují možnosti, jak získat finanční podporu pro instalaci větrné turbíny v domácnosti. Například některé obce a kraje nabízejí dotace na větrné turbíny jako součást svých programů pro podporu obnovitelných zdrojů energie. Pro firmy je zaměřena tato výzva. Více na mpo.cz.

„Firmy mohou podat i více než jednu žádost. Získat mohou až 80 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to maximálně 15 milionů EUR na jeden podnik nebo projekt. „

Další možností jsou dotace od energetických společností. Tyto společnosti často nabízejí programy, které podporují využití obnovitelných zdrojů energie. Tyto programy mohou poskytnout žadatelům finanční podporu, ale také technickou pomoc a poradenství při instalaci větrné turbíny.

Větrné turbíny jsou stále méně běžné než solární panely v domácnostech, ale s rostoucí popularitou obnovitelných zdrojů energie se mohou stát více dostupnými. A s programy podpory a dotacemi od obcí, krajů, státu a energetických společností mohou být instalace větrných turbín v domácnostech finančně výhodné a přínosné pro životní prostředí.

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 0 / 5. 0

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *