Net metering: O co jde?

Net metering je systém, který umožňuje majitelům solárních panelů a jiných obnovitelných zdrojů energie prodávat nadbytek vyrobené elektřiny zpět do sítě a získat tak úvěr na své účtu za elektřinu.

Co je to Net metering?

V praxi to funguje tak, že když solární panel nebo jiný obnovitelný zdroj energie vyrábí více elektřiny, než je momentálně potřeba, přebytek se odvádí zpět do elektrické sítě a majitel panelu obdrží úvěr za tuto elektřinu. Naopak, když panel nevyrábí dostatek elektřiny pro potřeby domácnosti, elektřina se odebírá ze sítě a snižuje se tak úvěr na účtu.

Tento systém je v mnoha zemích velmi populární, protože umožňuje majitelům obnovitelných zdrojů energie snížit své náklady na elektřinu a zároveň podpořit snižování emisí skleníkových plynů a ochranu životního prostředí. Navíc umožňuje využít energii, která by jinak byla ztracena.

Nicméně, net metering není všude stejně dostupný a v některých zemích existují různá pravidla a omezení, která ovlivňují jeho využití. Například některé země umožňují pouze určitý limit pro velikost instalovaných solárních panelů nebo nastavují různé sazby pro prodej a nákup elektřiny.

Celkově lze však říci, že net metering je velmi užitečný nástroj pro majitele obnovitelných zdrojů energie a pro ochranu životního prostředí a měl by být podporován vládami a energetickými společnostmi po celém světě.

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 5 / 5. 1

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *