Dotace na kotel 2024: Jak získat peníze na výměnu starého za nový a šetrnější kotel

V České republice je stále mnoho domácností, které používají zastaralé kotle na tuhá paliva, jako jsou dřevo nebo uhlí. Tyto kotle nejenom znečišťují ovzduší, ale také jsou neúčinné a mohou být velmi drahé na provoz. Nicméně, díky dotacím na kotel, které jsou poskytovány vládou, mohou lidé snížit náklady na vytápění a zároveň přispět ke zlepšení životního prostředí.

Kolik můžete získat?

V roce 2022 mohou žadatelé o dotaci na kotel získat až 70 % z ceny nového ekologického kotle, maximálně však 90 000 Kč. Tato částka však není určena pro každou domácnost, nýbrž pro každý kotel. To znamená, že pokud máte v domě dva kotle, můžete získat dotaci pro každý zvlášť.

Jaké kotle jsou oprávněny k dotaci?

Dotace je poskytována pouze pro některé typy kotlů, které splňují stanovená kritéria ohledně účinnosti a ekologického provozu. Většina dotovaných kotlů používá palivo, jako je biomasa, např. dřevo, sláma nebo pelety. Některé kotle jsou také hybridní, což znamená, že mohou být použity s několika typy paliva.

Jak získat dotaci?

Žádost o dotaci na kotel musí být podána na Ministerstvo životního prostředí. Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti, kde se kotel nachází, a musí také dokázat, že je starý kotel v provozu minimálně dva roky. Dále je třeba doložit faktury za nákup a instalaci nového ekologického kotle, který splňuje požadavky na dotaci.

Pokud je žádost úspěšná, Ministerstvo životního prostředí poskytne dotaci na kotel v podobě finančního příspěvku. Tento příspěvek může být použit na pokrytí nákladů spojených s nákupem a instalací nového ekologického kotle. Dotace je poskytována v rámci programu Operačního programu Životní prostředí.

Dále je třeba dodat, že dotace jsou výhradně poskytovány na nově instalované kotle a nelze je tedy použít na náhradu již existujícího zařízení. Kromě toho musí být kotel v souladu se zákonem o hospodaření energií a musí mít alespoň energetickou třídu B.

Pro získání dotace je třeba podat žádost příslušnému krajskému úřadu. Žadatel musí být vlastníkem domu nebo bytu, kde má být kotel instalován, a musí dokázat, že jeho příjem nepřekročí stanovenou hranici. V případě schválení žádosti bude dotace vyplacena po dokončení instalace a odborného měření a ověření správného fungování kotle.

Celková výše dotace se odvíjí od typu a výkonu kotle, ale v současnosti může dosáhnout až 60 % celkových nákladů na jeho pořízení. Například pro kotel na biomasu s výkonem 25 kW lze získat dotaci až 250 000 Kč, pro kotel na pevná paliva s výkonem 25 kW pak až 200 000 Kč.

Za účelem podpory přechodu na obnovitelné zdroje energie a zlepšení energetické efektivity domácností jsou dotace na kotle velmi výhodným řešením. Investice do moderního a energeticky úsporného kotle se tak může stát zajímavou a ekonomicky výhodnou volbou pro každého majitele domu nebo byt.

Lidé, kteří nechtějí využít dotaci na kotel, mohou získat jako alternativu dotaci na tepelné čerpadlo. Výše dotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda dosahuje až 180 000 Kč a je nově zaměřena na nízkopříjmové domácnosti a důchodce.

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 4 / 5. 1

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *