Komunitní energetika v roce 2024

Komunitní energetika je relativně nový pojem, který se začal v posledních letech čím dál více prosazovat a rozvíjet. Jedná se o nový způsob výroby, distribuce a spotřeby energie, který klade důraz na lokální a společenské aspekty.

Co je to komunitní energetika?

Komunitní energetika je způsob výroby energie z obnovitelných zdrojů, který je vlastněn a řízen skupinou občanů, obcí nebo jiných komunit. Na rozdíl od běžných elektráren provozovaných komerčními firmami, komunitní obnovitelné zdroje fungují jinak.

Hlavním cílem komunitní energetiky není finanční zisk, jak tomu bývá u komerčních energetických subjektů. Místo toho se snaží poskytovat environmentální, sociální a ekonomické výhody pro místní komunity, obce nebo jiná společenství vlastníků. Komunitní elektrárny jsou vlastněny a spravovány lidmi z místních komunit, včetně obcí, farmářů, zemědělců nebo sousedů.

Jak komunitní energetika funguje?

Komunitní energetika umožňuje obcím, firmám i domácnostem vyrábět si energii nejen pro vlastní spotřebu, ale také ji sdílet se svými sousedy. Princip zvýhodňuje investice do obnovitelných zdrojů, protože sdílení umožňuje osekávat nevyužité přebytky, a naopak minimalizovat nedostatky v síti.

Komunitní energetika spočívá v tom, že skupina lidí nebo místních samospráv se rozhodne vytvořit vlastní energetickou síť, která je nezávislá na velkých energetických společnostech. Tyto sítě mohou využívat různé zdroje energie, například solární panely, větrné turbíny nebo biomasu. Energii z těchto zdrojů mohou buď spotřebovat sami, nebo ji prodávat do sítě a tak podílet se na celkové produkci energie.

Komunitní energetika v Česku

V České republice komunitní energetika teprve vzniká, nicméně už existuje několik projektů a iniciativ, které se jí věnují. Tyto projekty jsou většinou založeny na spolupráci místních samospráv, občanských sdružení a obyvatel daného území. Cílem těchto projektů je vytvořit udržitelnou a nezávislou energetickou infrastrukturu, která bude přinášet prospěch nejen lidem, ale také přírodě.

Aktuálně: Do Česka přichází komunitní energetika. Jaká vidím její negativa?

„Přes všechna negativa má komunitní energetika své místo v decentralizovaném světě a očekávanou další vlnou dotací může být i významná. Každý zájemce si ale musí sám vyhodnotit ekonomické, sociální i často vlastí subjektivní důvody pro účast v komunitním sdílení elektřiny. Odpověď na všechny dnešní problémy energetiky ale ta komunitní nedává.“ Více v článku.

30.3.2023 Zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vaclav-skoblik-do-ceska-prichazi-komunitni-energetika.jaka-vidim-jeji-negativa

Výhody komunitní, nebo také „sdílené“ energetiky

Komunitní energetika přináší mnoho výhod. Jednou z hlavních výhod je zvýšení soběstačnosti obyvatel a snížení závislosti na velkých energetických společnostech. Dále také umožňuje využití obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů, což je velmi důležité pro ochranu životního prostředí. Komunitní energetika také může přinést ekonomické výhody, například v podobě úspor na energiích a vytvoření nových pracovních příležitostí v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

V současné době existuje v České republice několik projektů komunitní energetiky, například v obcích Jince, Bílina, Vlachovo Březí nebo v Praze na Barrandově. Tyto projekty se věnují výrobě energie z obnovitelných zdrojů a následné distribuci této energie do sítě, kterou využívají obyvatelé daného území. Tyto projekty se snaží propojit místní samosprávy, občanské iniciativy a obyvatele, kteří chtějí být aktivní v oblasti energetiky a podílet se na tvorbě udržitelnější energetické infrastruktury.

Komunitní energetika může také pomoci v boji proti energetické chudobě. Tato chudoba se vyskytuje především u lidí, kteří mají nízké příjmy a nedisponují dostatečným množstvím finančních prostředků na pokrytí nákladů na energie. Komunitní energetika může pomoci těmto lidem tím, že nabídne levnější a udržitelnější alternativu ke stávajícím velkým energetickým společnostem.

Existuje také možnost vytvoření komunitních energetických družstev, která umožní větší počet lidí zapojit se do komunitní energetiky. Tato družstva mohou sloužit k financování nových projektů a investic do obnovitelných zdrojů energie. Díky tomu se mohou lidé aktivně podílet na tvorbě vlastní energetické infrastruktury a zároveň si zajistit stabilnější a levnější zdroj energie.

Výhody komunitní energetiky jsou tedy zřejmé a je velká šance, že se bude v budoucnu více rozvíjet. Nicméně je třeba brát v úvahu i některé potenciální výzvy, jako například potřeba financování, koordinace a spolupráce různých aktérů nebo vytváření kvalitní regulace.

Celkově lze říci, že komunitní energetika je perspektivním konceptem, který může přinést řadu výhod a přispět k udržitelnému rozvoji energetiky. V České republice ještě není komunitní energetika tak rozvinutá jako v některých západních zemích, ale existuje zde již několik pozitivních příkladů a je velká šance, že se bude v budoucnu rozvíjet dále.

Komunitní energetika: Ze zpráv

Dlouho očekávaná sdílená energetika nabírá zpoždění

Nové zákony, nové technologie a možná až moc velký mediální zájem. To jsou body, které tak trochu prodlužují spuštění tohoto programu. Ale podle toho, jak to vypadá, tak se jí dříve nebo později dočkáme.

5.5. 2023 Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-b2b-vsichni-se-na-ni-tesi-pro-sdileni-elektriny-ale-chybi-zakony-i-technologie-230250

Dá lidem sdílení energie smysl?

Už to chvíli vypadalo, že si kapříci v energetice nechají trochu upustit svůj rybníček. Tak nebojte, přátelé, nenechají. Sdílení elektřiny v Česku se hezky oseká, aby nedávalo lidem žádný smysl. V duchu hesla: „Hlavně ne moc rychle, abychom nic nepokazili“. Celý článek o tomto zamyšlení v odkazu níže.

26.4.2023 Zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-matajs-sdileni-elektriny-v-cesku-se-oseka-aby-nedavalo-lidem-zadny-smysl

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 5 / 5. 3

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *