Komunitní energetika v zahraničí. Jak funguje u sousedů?

V zahraničí existuje již několik komunitních energetických projektů, které slouží jako inspirace pro rozvoj komunitní energetiky v celosvětovém měřítku. Následující příklady ukazují, jak v praxi funguje komunitní energetika a jaké jsou možnosti využití.

V Dánsku se již řadu let rozvíjí komunitní energetika jako součást udržitelného rozvoje. Jedním z příkladů je město Samsø, které se stalo prvním dánským ostrovem, který se dokázal plně zásobovat energií z obnovitelných zdrojů. V roce 1997 se místní obyvatelé rozhodli vybudovat vlastní větrné elektrárny a solární panely. Tyto projekty byly financovány formou komunitních energetických družstev, která zahrnovala více než polovinu obyvatel ostrova. Díky této iniciativě se podařilo snížit emise CO2 o více než 140 % a zároveň získat ekonomické výhody v podobě nižších nákladů na energie.

Dalším příkladem je Německo, které patří k předním zemím v oblasti komunitní energetiky. Zde se již desítky let rozvíjí projekty jako jsou obnovitelné zdroje energie, energetická úspornost a decentralizace energetického systému. V roce 2016 se téměř 50 % instalované výkonu obnovitelných zdrojů energie nacházelo v rukou místních komunitních energetických družstev. Tyto projekty umožňují lidem aktivně se podílet na tvorbě vlastní energetické infrastruktury a zároveň získat finanční výhody v podobě nižších nákladů na energie.

Komunitní energetika se rozvíjí také v USA, kde existuje řada projektů zaměřených na využití obnovitelných zdrojů energie a decentralizaci energetického systému. Jedním z příkladů je projekt Solarize, který umožňuje obyvatelům měst a obcí sdílet náklady na instalaci solárních panelů a získat finanční výhody v podobě nižších nákladů na energie. Tento projekt byl úspěšně zaveden v mnoha městech a obcích v různých státech USA.

Další výhody sdílené energetiky

Z výše uvedených příkladů lze vidět, že komunitní energetika má v zahraničí velký potenciál a mnoho příkladů úspěšného využití obnovitelných zdrojů energie a decentralizace energetického systému. Kromě ekonomických a ekologických výhod přináší komunitní energetika také společenské výhody v podobě posílení společenství a větší spolupráce mezi obyvateli.

Komunitní energetika má ale také své výzvy a překážky. Jednou z nich je vysoká počáteční investice do infrastruktury pro výrobu a distribuci energie. Proto je důležité najít vhodné způsoby financování, jako jsou například komunitní energetická družstva, crowdfundingové kampaně a grantové programy. Další výzvou je také nedostatek zkušeností a odborných znalostí v oblasti komunitní energetiky. Většina komunitních energetických projektů vznikla a je vedená nadšenci a dobrovolníky, kteří se musí naučit řešit technické, právní a administrativní problémy sami.

Celkově lze říci, že komunitní energetika je zajímavou a perspektivní cestou k udržitelnému rozvoji a zajištění energetické soběstačnosti místních komunit. Je důležité podporovat rozvoj komunitní energetiky a vytvářet podmínky pro růst tohoto odvětví v celosvětovém měřítku.

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 4 / 5. 1

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *