Kotlíková dotace 2024

Kotlíková dotace 2024 je program, který umožňuje majitelům rodinných a bytových domů získat finanční prostředky na nákup nových nebo výměnu neekologických kotlů za efektivní tepelná čerpadla.

V rámci programu je možné získat až 180 000 Kč na koupi tepelného čerpadla a mělo by dojít k výměně všech nevyhovujících kotlů do září 2024 roku 2025. V novinách se píše, že se ruší zákaz PRODEJE starých kotlů, zákaz jejich POUŽÍVÁNÍ od 1.9.2025 však platí.

TIP: Ověřte si, zda můžete získat kotlíkovou dotaci ve výši 180 000 Kč i Vy (= 95 procent skutečných nákladů zpět) Přečtěte si více anebo si rovnou zdarma domluvte konzultaci.

Kotlíková dotace 2024 – Kolik můžete získat?

Tepelná čerpadla jsou jedním z ekologických způsobů vytápění, který lze prostřednictvím kotlíkové dotace pořídit. A to dokonce až do výše 180 000 Kč. Tato dotace pokrývá až 95 % z výdajů, přičemž v případě, že žadatel nesplní všechny požadované parametry, mohou na tuto výměnu získat dotaci až 50 % skrz program Nová zelená úsporám.

Podpora pro plynové kondenzační kotle byla omezena a budou podpořeny pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. Nově je také možné čerpat dotaci formou zálohy ve výši minimálně 60 % z výše dotace a termín podání žádosti zůstává do 31. 8. 2022. Kraje budou přijímat žádosti po vyhlášení krajských výzev od června 2022.

Nová zelená úsporám poskytuje dotaci ve výši až 50 % (v kombinaci s dalšími opatřeními až 60 %) a limity se nemění. Od 1. 5. 2022 nejsou podporovány výměny neekologických kotlů za plynové vytápění a zdroje na plyn budou podpořeny pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022 za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. Od 1. 7. 2022 nebude možné podat žádost o dotaci na novostavbu, pokud bude využívat jakýkoliv zdroj na fosilní paliva včetně zemního plynu.

U žádostí na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy se příjem žádostí nemění, tedy platí nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu kotlů dle zák. č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší.

Existují půjčky na nový kotel?

Nic takového není právě potřeba. Tentokrát není nutné mít na svém účtu desítky tisíc korun před samotnou instalací. Kotlíkovou dotaci dostanete ještě před samotnou realizací, což je značná výhoda. Většinou je to naopak, prvně realizace a následně se čeká měsíce na proplacení dotace. Zde dostanete peníze předem a díky tomu můžete nechat provést výměnu kotle bez finančních starostí.

Aktuálně: Zákaz kotlů na tuhá paliva, tj. uhlí od roku 2025

V roce 2024 je třeba pamatovat na zákaz starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy a do toho „přibyl“ zákaz i kotlů na uhlí. Toto však až od roku 2025. Více v článku: https://energozrouti.cz/clanek/dva-roky-na-vymenu-kotle-pak-zakaz-ministerstvo-chysta-nekolik-tvrdych-kroku-vuci-znecistovani-ovzdusi

TIP: Ověřte si, zda můžete získat kotlíkovou dotaci ve výši 180 000 Kč i Vy (= 95 procent skutečných nákladů zpět) Přečtěte si více anebo si rovnou zdarma domluvte konzultaci.

Pro získání kotlíkové dotace je nutné splnit určité podmínky

Jednou z podmínek je, že vlastník musí být fyzická osoba a vlastnit nemovitost, která je určena k bydlení. Dále musí být starý kotel nahrazen novým, ekologičtějším kotlem nebo tepelným čerpadlem. Také je nutné zajistit instalaci nového zařízení u prověřených a schválených dodavatelů.

Pokud plánujete využít kotlíkovou dotaci, je důležité mít na paměti, že částku na kotlíkovou dotaci nelze využít na výstavbu nového domu nebo rekonstrukci stávajícího domu. Toto opatření je zaměřeno na zlepšení stávajících domů a snížení emisí skleníkových plynů.

V roce 2023 se očekává, že program kotlíkové dotace bude nadále podporovat instalaci nových tepelných čerpadel a výměnu kotlů na biomasu. Dále budou nabízeny finanční pobídky na instalaci solárních panelů a dalších technologií pro obnovitelné zdroje energie. Je tedy možné, že se v budoucnu objeví další možnosti získání finančních prostředků na zlepšení energetické účinnosti domu.

Závěrem lze říci, že program kotlíkové dotace je výbornou příležitostí pro majitele rodinných a bytových domů k zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů. Pokud plánujete využít kotlíkovou dotaci, je důležité se seznámit s podmínkami a včas podat žádost.

Podpora výměny kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v České republice

Česká republika se připravuje na spuštění Operačního programu Životní prostředí 2021 až 2027, který bude vyčleněn na výměnu kotlů v domácnostech. Pro tuto iniciativu bude alokováno 5,5 miliardy korun. Nově se bude tento program soustředit přímo na nízkopříjmové domácnosti, přičemž Moravskoslezský kraj by měl být opět prioritou. Program Nová zelená úsporám 2030 pak poskytne až 9 miliard korun pro výměnu nevyhovujících zdrojů tepla.

Podmínky pro získání kotlíkové dotace jsou stále v procesu určování, nicméně první skupina zahrnující nízkopříjmové domácnosti a důchodce by měla být financována z fondů EU v hodnotě 5 miliard korun. Druhá skupina, zahrnující výměnu kotlů a zateplení domů, se bude snažit využít prostředky z unijního Fondu obnovy a bude mít hodnotu přibližně 9 miliard korun.

Pokud podá majitel zastaralého neekologického kotle žádost o dotaci do 1. září 2024 a zároveň tuto žádost doloží případné kontrole, může kontrolor upustit od vystavení pokuty za přestupek. Kontrolor může v takovém případě vymáhat pouze povinnost vyměnit kotel do uvedeného termínu, který bude zpravidla jeden rok.

Ostatní domácnosti mimo skupinu nízkopříjmových mají možnost žádat o kotlíkovou dotaci až do 50 % nákladů na výměnu kotlů skrze program Nová zelená úsporám.

V případě, že se rozhodnete žádat o kotlíkovou dotaci z programu Nová zelená úsporám, je potřeba postupovat následovně:

Vyplňte žádost o dotaci a podepište ji.

Přiložte k žádosti následující doklady:

  • kopii dokladu totožnosti (OP)
  • kopii dokladu o vlastnictví nemovitosti
  • kopii faktury za výměnu kotle

Žádost společně s doklady zašlete na adresu Ministerstva životního prostředí.

Po obdržení žádosti bude provedena kontrola splnění podmínek a zhodnocení žádosti. Pokud bude žádost schválena, Ministerstvo životního prostředí poskytne dotaci. Po obdržení dotace můžete provést výměnu kotle.

Je důležité si uvědomit, že na žádost o dotaci musí být vždy dodrženy všechny podmínky, které jsou stanoveny v rámci daného programu. Pokud nesplníte některou z podmínek, bude vaše žádost zamítnuta.

Jaké jsou výhody výměny starého kotle?

Výměna starého neefektivního kotle za nový moderní kotel s energetickou třídou A+++ nebo A++ má mnoho výhod:

Úspora nákladů na topení – moderní kotle jsou mnohem úspornější a využívají energii efektivněji, což se projeví v nižších nákladech na topení.

Nižší emise – staré kotle produkovaly mnohem více emisí, což mělo negativní dopad na životní prostředí i zdraví lidí. Nové kotle jsou navrženy tak, aby produkovaly méně emisí.

Zvýšení hodnoty nemovitosti – při prodeji nemovitosti s novým kotlem v energetické třídě A+++ nebo A++ získává majitel lepší prodejní cenu a snadněji ji prodá.

Dotace až 80 % nákladů – díky programům podpory můžete získat dotaci na výměnu kotle až 80 % nákladů.

Klíčová slova: kotlikove dotace 2024, kotlikova dotace 2024, kotlíková dotace, kotlíkové dotace

Kotlíková dotace: Aktuálně ze zpráv

Konec prodeje kotlů se ruší

7.10.2023 Zdroj: Zákaz prodeje kotlů na uhlí, plánovaný od roku 2025, nakonec nebude. Ministerstvo s návrhem couvlo | Hospodářské noviny (HN.cz)

MS kraj opět otvírá žádosti pro kotlíkové dotace

A platí to nejen u moravskoslezského kraje. Žádosti budou přijímat i kraje ostatní, ověřte si na krajském úřadě přesné datum jejich spuštění.

7.8. Zdroj: https://stabruntalsko.cz/moravskoslezsky-kraj-opet-poskytuje-dotace-na-vymenu-kotlu/

Hlídejte si termín 1. září 2024, kdy byste měli již používat nové kotle 3. a vyšší emisní třídy

Využití dotace z programu Nová zelená úsporám mohou vlastníci nemovitostí využít pro pořízení nových kotlů. Pro ty, kteří z důvodu nižších příjmů nemají na výměnu kotlů dostatek financí, existuje štědrá podpora z EU fondů prostřednictvím kotlíkových dotací, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí.

1.5.2023 Zdroj: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/zakladni-informace/

7 tipů, než si koupíte nový kotel

Koupíte-li kvalitní pelety, stačí je nasypat do kotle a zmáčknout tlačítko. Podle APOKS se v tomto ohledu obsluha nejvíce podobá plynovému kotli. Pokud opravdu stojíte o ekologický provoz a nevadí vám investice v řádu desítek tisíců korun, pořiďte si jako přídavné zařízení odlučovač pevných částic. V Německu jsou odlučovače naprosto běžné a mnohde se bez nich kvůli přísným normám ani neobejdou. Zvažovali jste také tepelné čerpadlo? I na ně můžete získat dotaci.

1.5.2023 Zdroj: https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/sedm-tipu-co-zvazit-nez-se-pustite-do-vymeny-kotle-a-zadosti-o-dotace-poradenstvi-nabizi-i-stat

Žádost o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti od tohoto léta!

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR se postaraly o spuštění dalšího kola kotlíkových dotací. Jde o dotace určené pro nízkopříjmové domácnosti. Více v článku.

18.4.2023 Zdroj: https://www.dumazahrada.cz/clanek/kotlikove-dotace-2023-20230412.html

Co nového se u kotlíkových dotací chystá?

Budeme rozšiřovat a upravovat Novou zelenou úsporám i Novou zelenou úsporám Light, která míří především k seniorům a k lidem s nižšími příjmy,“ popisuje své plány ve funkci, uvedl nový ministr životního prostředí Petr Hladík. Poslechněte si celý rozhovor.

10.3. Zdroj: https://radiozurnal.rozhlas.cz/oprav-barak-po-babicce-ci-kotlikove-dotace-co-chysta-ministerstvo-zivotniho-8947782

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 5 / 5. 3

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *