Dotace na tepelná čerpadla 2024

Dotace na tepelná čerpadla stále běží, občas s mírnými úpravami, nicméně v Česku existuje pořád velké množství nevyhovujících kotlů, které lidé mění na nové plynové kotle anebo právě za tepelné čerpadlo.

V České republice jsou tepelná čerpadla stále populárnějším zdrojem tepla. Jedním z důvodů, proč se stávají tak oblíbenými, jsou dotace na tepelná čerpadla, které jsou k dispozici pro domácnosti a firmy, které se rozhodnou investovat do této technologie.

Množí se nám dotazy a prosby o pomoc se žádostmi o dotaci. My máme uzavřeno partnerství se společností Acetex (otevře se nové okno), která aktuálně má prostor pro nové zakázky, oproti jiným společnostem. I když se v problematice příliš nevyznáte, vše Vám rádi vysvětlí a navrhnou ideální čerpadlo, díky čemuž uspoříte ročně až 60 000 na energiích. Vyplnit krátký formulář můžete rovnou zde.

Dotace na tepelná čerpadla v roce 2024

Dotace na tepelná čerpadla jsou poskytovány prostřednictvím několika programů, které jsou k dispozici v rámci státní podpory. Jedním z nejvýznamnějších programů je program Nová zelená úsporám, který je určen pro domácnosti a firmy, které se rozhodnou investovat do energetické úspory. Tento program nabízí až 40 % nákladů na nákup a instalaci tepelného čerpadla, a to až do výše 180 000 Kč. Navíc je tento program zaměřen na nízkopříjmové domácnosti a důchodce, kteří mohou získat až 80 % nákladů na nákup a instalaci tepelného čerpadla.

Dotaci lze tedy získat přes tyto nejznámější programy:

 • Nová zelená úsporám (na tepelná čerpadla, která nahrazují stávající neekologický zdroj tepla)
 • Kotlíková dotace (na tepelná čerpadla, která nahrazují stávající kotel na pevná paliva)

Návratnost investice do tepelného čerpadla je díky dotacím velmi rychlá: veškeré finance se vám vrátí do roka až dvou let.

Dalším programem, který nabízí dotace na tepelná čerpadla, je Program pro podporu obnovy bytových domů. Tento program je určen pro vlastníky bytů v bytových domech, kteří chtějí provést energetickou obnovu svých bytů. Program nabízí až 40 % nákladů na nákup a instalaci tepelného čerpadla, a to až do výše 2 500 000 Kč.

TIP: Dotace na čerpadlo až 180 000 Kč a sleva 50 000 Kč na jeho pořízení? Měli byste zájem? Více v tomto článku.

Aktuálně: Dotace na tepelné čerpadla od září roku 2023 s malou změnou

Dotace budou pokračovat, ale je třeba mít dům alespoň částečně zateplený, řekl ministr životního prostředí Hladík, viz:

Podmínkou ke získání podpory bude mít aspoň částečně zateplený dům, který má energetickou náročnost minimálně ve stupni D. Aby podporované úspory byly skutečnými úsporami a nevyletěly hned špatně těsnícími okny.

Zdroj: https://www.penize.cz/vlastnictvi-nemovitosti/442563-vymente-kotel-za-cerpadlo-instalujte-solary-stat-prispeje

Aktuálně k 2.7.2023: Rozšíření dotací po prázdninách

Lidé, kteří se rozhodnou provést komplexní zateplení svého domu, mohou nyní získat ještě vyšší finanční podporu než doposud. Namísto původních 650 tisíc korun jim nyní mohou být poskytnuty až 950 tisíc korun. Hlavními prvky, které snižují únik tepla, jsou silná tepelná izolace a nová okna s trojskly. Navíc se vyplatí investovat do moderních technologií vzduchotechniky a rekuperace tepla.

Zdroj: https://www.denik.cz/energie/nova-zelena-usporam-dotace-cerpadla-kotle-20230629.html

Kromě těchto programů existují i další programy, které poskytují dotace na tepelná čerpadla. Mezi ně patří například Program rozvoje venkova nebo Program na podporu ekologických technologií v oblasti bydlení. Výše dotací a podmínky pro získání dotace se mohou lišit v závislosti na programu a také na konkrétní situaci.

Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Výběr tepelného čerpadla je velmi důležitým krokem při plánování nákupu a instalace této technologie. Zde je třeba brát v úvahu několik faktorů, jako je velikost domu, požadovaná výkonová kapacita, typ tepelného čerpadla a samozřejmě cena. V současné době se cena tepelných čerpadel pohybuje v rozmezí 200 000 až 300 000 Kč, v závislosti na výkonu a vlastnostech daného modelu.

V současné době je v České republice možné získat dotaci na tepelné čerpadlo vzduch-voda, vzduch-vzduch a voda-voda, a to v rámci programu Nová zelená úsporám. Tento program podporuje využití obnovitelných zdrojů energie a úsporných opatření v bytových domech, rodinných domech a dalších budovách.

Podpora je zaměřena zejména na nízkopříjmové domácnosti a důchodce, kteří mohou získat až 180 000 Kč na pořízení tepelného čerpadla. V případě, že jste oprávněným žadatelem a pořídíte si tepelné čerpadlo, můžete počítat s tím, že se vám vrátí až 50 % z ceny pořízení, maximálně však 180 000 Kč.

Je třeba dodat, že dotace na tepelné čerpadlo není jediným benefitem, který můžete získat při jeho pořízení. Díky tomu, že tepelná čerpadla jsou účinným zdrojem energie, dokážou výrazně snížit náklady na vytápění a ohřev vody, což se projeví na úspoře vašich finančních prostředků. Navíc tepelná čerpadla nezatěžují životní prostředí vysokou emisí skleníkových plynů, což je další výhodou pro ty, kteří dbají na udržitelnost.

Důležité je si uvědomit, že tepelné čerpadlo není levnou záležitostí a cena pořízení se pohybuje v desítkách až stovkách tisíc korun. S podporou v podobě dotace a dalšími slevami však může být tato investice mnohem přijatelnější a rychlejší k návratnosti.

Výběr správného tepelného čerpadla a jeho instalace je zásadním krokem, který ovlivní efektivitu celého systému. Proto je vhodné nechat si poradit odborníky a vybrat si prověřeného dodavatele. Důležité je také správné nastavení a údržba, aby tepelné čerpadlo pracovalo co nejúčinněji a dosáhlo nejlepších výsledků.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo?

Pro získání dotace na tepelné čerpadlo je třeba splnit určité podmínky. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jsou základními podmínkami pro získání dotace následující:

 • Dotace je určena pouze pro fyzické osoby, nikoliv pro firmy.
 • Dotace se vztahuje pouze na tepelná čerpadla pro vytápění rodinných domů nebo bytů.
 • Tepelné čerpadlo musí být nové a nesmí být použité.
 • Tepelné čerpadlo musí mít minimální topný faktor podle typu a velikosti zařízení.
 • Tepelné čerpadlo musí být instalováno kvalifikovaným technikem.
 • Žadatel musí být vlastníkem nebo nájemcem bytu či rodinného domu.
 • Žadatel musí mít bydliště na území ČR.
 • Žadatel musí mít platné stavební povolení nebo oznámení o stavbě.

Jaké jsou výše dotací na tepelné čerpadlo?

Výše dotací na tepelné čerpadlo závisí na několika faktorech, jako jsou typ a velikost zařízení, topný faktor, výkon a mnoho dalších. Podle aktuálních informací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se dotace pohybují od 30 000 Kč do 180 000 Kč.

Kromě toho mohou být poskytnuty i další finanční pobídky, jako například slevy nebo úvěry na nákup tepelného čerpadla. Některé firmy a organizace také nabízejí svoje vlastní programy pro podporu výměny topných systémů.

Jak se žádá o dotaci na tepelné čerpadlo?

Žádost o dotaci na tepelné čerpadlo je nutné podat na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Žadatel musí splňovat výše uvedené podmínky a předložit potřebné doklady, jako jsou stavební povolení, faktury a technická dokumentace tepelného čerpadla.

Po podání žádosti bude provedena kontrola a posouzení splnění podmínek a následně bude rozhodnuto o výši dotace. V případě schválení dotace bude vyplacena na účet žadatele.

 1. Zjištění dostupných dotací v kraji

  Nejprve zjistěte, jaké dotace na tepelné čerpadlo jsou dostupné ve vašem kraji. Informace najdete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

 2. Online registrace

  Pro získání dotace na tepelné čerpadlo se nejprve zaregistrujte na stránkách Státního fondu životního prostředí. Vyplňte své osobní údaje, včetně e-mailu, jména a příjmení, abyste vytvořili účet pro podání žádosti.

 3. Konzultace s odborníkem

  Pro žádost o dotaci budete potřebovat několik dokumentů. Zajistěte si odborníka, který vám připraví potřebné dokumenty, včetně technických parametrů a energetického posudku budovy.

 4. Vyplnění online žádosti

  Na stránkách, kde jste se registrovali, vyplňte online formulář žádosti o dotaci. Vyberte příslušnou výzvu pro dotaci (Rodinné domy nebo Bytové domy) a uveďte všechny požadované údaje, včetně informací z katastru nemovitostí.

 5. Přiložení dokumentů

  Přiložte naskenované dokumenty od odborníka k vyplněné žádosti. Tyto dokumenty můžete postupně přidávat a uložit, neboť formulář můžete ukládat a k němu se vrátit později. Potřebné dokumenty zahrnují technické parametry a energetický posudek.

 6. Odeslání a doručení dokumentů:

  Odeslání žádosti potvrďte a následně osobně doručte nebo zašlete doporučeně na krajské pracoviště Fondu životního prostředí včetně vytištěné žádosti, technických parametrů a energetického posudku (originály nebo ověřené kopie). Tento krok proveďte do pěti dnů od evidování žádosti.

 7. Čekání na rozhodnutí

  Očekávejte dopis od Fondu životního prostředí s informací o schválení či zamítnutí dotace na tepelné čerpadlo a dalšími pokyny.

 8. Dokončení realizace

  Po obdržení schválení máte určenou lhůtu na dokončení realizace. Na úřadě doložte dokončenou realizaci včetně požadovaných dokumentů. Důležité je také předložit čestné prohlášení o ekologické likvidaci původního zdroje tepla a provedení všech potřebných revizí.

Dotace na tepelná čerpadla: Ze zpráv

Skončí podpora tepelných čerpadel?

Omezení dotací pro většinu tepelných čerpadel, protože využívají tzv. F plyn, je sice pouze myšlenka a k jejímu zrealizování můžou trvat léta, ale měli bychom o této možnosti alespoň vědět.

3.5.2023 Zdroj: https://energozrouti.cz/clanek/eu-chysta-upravu-ktera-zasadne-omezi-tepelna-cerpadla-odbornici-pred-nim-varuji

Blíží se půjčky a zálohy na dotace?

V případě úspěšného vyjednávání by se půjčky nebo zálohy daly použít i v zavedeném programu Nová zelená úsporám, odkud lze získat dotace na pořízení tepelných čerpadel a fotovoltaiky, vytvoření zelených střech, zateplení rodinných a bytových domů, výstavbu nových pasivních domů nebo pořízení systémů na využití dešťové a šedé vody. „Umožníme tak čerpat dotace i mladým rodinám, které nemají tolik vlastních úspor,“ uvedl Hladík.

28.3.2023 Zdroj: https://www.e15.cz/domaci/na-tepelna-cerpadla-a-fotovoltaiku-pujde-cerpat-dotaci-zalohove-planuje-ministr-hladik-1397358

Stát loni zvýšil dotace na tepelná čerpadla a fotovoltaiku pětinásobně

Český stát loni vyplatil rekordních 4,9 miliardy korun na dotace pro fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla, což znamená meziroční nárůst o 5krát. Stát podpořil téměř 30 000 projektů. Peníze byly poskytnuty hlavně z dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotlíkových dotací.

26.3. 2023 Zdroj: https://svethospodarstvi.cz/ekonomika/stat-loni-petinasobne-zvysil-dotace-na-fotovoltaiku-a-cerpadla

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 5 / 5. 7

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Jeden komentář u “Dotace na tepelná čerpadla 2024”

 1. Vlastníme RD, který trvale obýváme, ale nemáme zde trvalé bydliště. Vyměnili jsme elektrické vytápění za tepelné čerpadlo. Máme nárok na státní dotaci?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *