Dotace na bydlení aneb oprav dům po babičce

Dotace na bydlení v rámci projektu Dům po babičce, které se mají spustit již od září roku 2023 a trvat až do roku 2028 jsou tady. Nicméně, příliš bychom neotáleli, jelikož částka 40 mld. Kč, která je na toto vyčleněna se může poměrně rychle vyčerpat.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) oznámil nový program s názvem Oprav dům po babičce, který nabízí finanční dotaci na zateplení starších rodinných domů. Úspěšní žadatelé mohou získat až jeden milion korun ve formě předem vyplacené zálohy. Program také poskytuje možnost čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen od ledna 2024. Sledujte aktuální dění přímo v tomto článku.

Dotace na bydlení 2023 – 2028: Úvod

Financování tohoto programu pochází z Modernizačního fondu, který je zajištěn prostřednictvím peněz Evropské unie. Podle Hladíka se plánuje vyčlenit až 40 miliard korun na tento program. Žádosti lze podávat až do 30. června 2028 a od září roku 2023. Dotace je možné čerpat i zpětně. Dům na který by se tato dotace měla čerpat by neměl být novější než z roku 2013.

Kromě dotace na zateplení je také možné využít programu pro renovaci dalších energeticky úsporných opatření. Patří sem například výměna zdroje tepla, instalace fotovoltaických panelů, zlepšení ohřevu vody nebo vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily.

17.7. Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/finance/na-zatepleni-starsich-rodinnych-domu-bude-mozne-ziskat-az-mi/r~28699740248211eebe29ac1f6b220ee8/

Zájemci o dotaci se mohou obracet na krajská pracoviště SFŽP nebo využít formulář na webu www.novazelenausporam.cz.

Na co vše lze čerpat dotaci na bydlení:

 • Zateplení
 • Dotace pro nízkopříjmové domácnosti
 • Oprav dům po babičce (30 – 1 mil. Kč. Navíc získáte: Rodinný bonus 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě, Bonus 10 % z celkové výše dotace pro strukturálně postižené kraje a obce podporované státem, Kombinační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci opatření)
 • Kotlíkové dotace
 • Stínicí technika
 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda
 • Ekomobilita
 • Řízené větrání s rekuperací
 • Zelené střechy
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Kotle, kamna a tepelná čerpadla
 • Fotovoltaické systémy
 • Novostavba
 • Příprava teplé vody, solární ohřev
 • Bonus za využití více opatření
 • Projektová podpora

Co je třeba mít na paměti při žádosti?

 1. Uchazeč musí zachovat originály účetních a dalších dokladů (faktury, dodací listy, doklady o zaplacení atd.) prokazujících výši přímých realizačních výdajů po dobu udržitelnosti a na vyžádání je předložit Fondu ke kontrole.
 2. Podpora není poskytnuta, pokud plocha využívaná pro ekonomickou činnost nebo pronájem přesáhne 20 % celkové plochy nemovitosti.
 3. Instalaci obnovitelných zdrojů musí vždy provést oprávněná osoba (FVE, tepelná čerpadla, solární panely, biomasa atd.). Informujte firmu, elektrikáře nebo instalatéra, že požádáte o dotaci a ověřte, zda mají platné oprávnění.
 4. Dokumenty pro závěrečné vyúčtování dotace, zejména ty, které nelze později získat (např. doklad o likvidaci původního zdroje), musí být pečlivě uloženy. Dodržujte časovou lhůtu pro dokončení projektu a včas požádejte o prodloužení, pokud je to nutné.
 5. Žadatel dotace musí po dobu 10 let vlastnit nemovitost a po celou dobu trvalé bydliště v této nemovitosti. Přehlášení trvalého bydliště žadatele není povoleno. Pokud dojde ke změně vlastníka domu, musí být Fond informován. Fond bude změnu posoudit s ohledem na podmínky programu a může požadovat vrácení poskytnuté podpory. Pokud nastanou vážné důvody, je nejlepší situaci řešit přímo se státním fondem. V případě změny vlastníka nemovitosti je vhodné ověřit stanovisko státního fondu před podáním žádosti o dotaci.

Dotace na domy, chaty a bytové jednotky …

V případě stávajících staveb jsou pro účely programu za rodinné domy považovány:

 • stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty
 • obytná část statku, která splňuje definici pro byt
 • stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro bydlení – čili celoročně užívané chaty a chalupy
 • vymezené bytové jednotky v rodinných a bytových domech, s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, a nemají společné prostory
 • jednotlivé samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k bydlení užívána a současně je i vymezenou bytovou jednotkou.

Dotace na bydlení 2024: Jiné využití dotací

V České republice existuje řada programů a dotací, které slouží k podpoře občanů při hledání a udržení si dostupného a kvalitního bydlení. Dotace na bydlení jsou důležitým nástrojem, který pomáhá jednotlivcům i rodinám s omezenými finančními prostředky získat a udržet si vhodné bydlení. V tomto článku se podíváme na některé z hlavních programů a dotací na bydlení v České republice.

 1. Dotace na bydlení pro nízkopříjmové domácnosti: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje nízkopříjmovým domácnostem dotace na bydlení. Tyto dotace pomáhají k pokrytí části nákladů spojených s nájmem nebo úhradou bydlení. Výše dotace závisí na příjmových poměrech žadatele a dalších kritériích stanovených ministerstvem.
 2. Dotace na rekonstrukci bytových jednotek: Státní fond rozvoje bydlení poskytuje dotace na rekonstrukci bytových jednotek. Tento program je zaměřen na zlepšení kvality stávajícího bydlení, včetně oprav a modernizace bytů. Dotace mohou být použity například na výměnu oken, zateplení, rekonstrukci koupelny či kuchyně.
 3. Dotace na energetickou účinnost: V rámci podpory energetické účinnosti budov je možné žádat o dotace na energetické úpravy a vylepšení v bytovém sektoru. Tyto dotace jsou zaměřeny na snižování energetické náročnosti domů, například prostřednictvím izolace, modernizace topení, výměny oken a dalších opatření vedoucích ke snížení spotřeby energie.
 4. Dotace na vlastní bydlení: Pro ty, kteří si přejí vlastnit své bydlení, existují také programy a dotace na podporu koupě nemovitosti. Tyto dotace mohou pomoci s financováním nákupu nemovitosti nebo s úhradou nákladů spojených s hypotečním úvěrem.
 5. Dotace na sociální bydlení: Pro sociálně slabé skupiny obyvatel je k dispozici systém dotací na sociální bydlení. Tyto dotace pomáhají s nájmem nebo platbou za bydlení a jsou určeny lidem, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci.

Žádání o dotace a bližší informace: Podmínky pro žádání o dotace na bydlení se liší v závislosti na programu. Většinou je potřeba kontaktovat příslušnou instituci, jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Státní fond rozvoje bydlení, a vyplnit příslušný formulář žádosti. Důležité je mít připravené potřebné dokumenty, které ověřují příjmové a majetkové poměry žadatele.

Dotace na bydlení aktuálně 2023: Ze zpráv

Na dotaci z programu Oprav dům po babičce nemusíte mít nárok v těchto případech

Pro obdržení dotace je nutné, aby žadatel byl ekonomicky aktivní. To může zahrnovat osoby v zaměstnání, podnikatele, živnostníky, stejně jako pracující studenty, kteří dosáhli věku osmnácti let, pracující důchodce nebo rodiče na mateřské dovolené. Způsob, jakým žadatel získal nemovitost, není rozhodující. Klíčové je vlastnictví nemovitosti alespoň deset let po provedení případných úprav.

Dotace není přidělována, pokud žadatel nemá plnou právní způsobilost. Nejčastějším důvodem je zde exekuce nebo insolvenční řízení. Taktéž není možné obdržet finanční podporu, pokud na danou nemovitost byla v minulosti již poskytnuta podpora ve formě dotace.

7.8. Zdroj: https://www.epenize.eu/opravite-dum-po-babicce-na-dotaci-nemusite-mit-narok/

Spuštění programu Oprav dům po babičce se blíží

V České republice je téměř 17 % rodinných domů neobydlených, což představuje statisíce domů, které by mohly být znovu využity. Avšak současně je vlastní bydlení stále nedostupné pro mnoho obyvatel kvůli vysokým pořizovacím nákladům a omezené dostupnosti hypotéčních úvěrů. Pro řešení tohoto problému byl zaveden nový dotační program s názvem „Oprav dům po babičce“, jehož spuštění se plánuje v září 2023 a potrvá 5 let nebo do vyčerpání dotace. Tento program přináší zejména mladým rodinám, které jsou nejvíce zasaženy náklady na život a omezenými možnostmi získání hypoték, jedinečnou příležitost pořídit si vlastní bydlení. To platí bez ohledu na to, zda si koupí starší nemovitost nebo ji získají v rámci rodiny.

2.8. Zdroj: https://www.novinykraje.cz/blog/2023/08/02/zahajeni-noveho-dotacniho-programu-oprav-dum-po-babicce-se-blizi-mozna-pomuze-prave-vam

Oprav dům po babičce: Zpřísní se podmínky na zisk dotace?

Vše vypadalo, že je již připraveno ke spuštění, nicméně na poslední chvíli se v politických kuloárech hojně spekuluje o úpravách podmínek pro zisk dotace. Zatím se nic oficiálně nezměnilo. Více v článku.

26.7. 2023 Zdroj: https://echo24.cz/a/HVeMY/stedre-zelene-dotace-oprav-dum-po-babicce-se-zmeni

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 5 / 5. 2

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *