Dotace na elektřinu v roce 2023 – kolik činí, kdy je uplatnit?


Dotace na elektřinu má zmírnit dopady rostoucích cen elektřiny v roce 2023. Náleží domácnostem, jejichž hlavním zdrojem vytápění je elektřina. Výše příplatku je rozdělena do dvou prahových hodnot v závislosti na roční spotřebě elektřiny. Příslušné částky činí 200 Kč při spotřebě elektřiny 5 MWh v roce 2021 a 1 500 300 Kč nad 5 MWh. Do kdy je třeba požádat o dotaci na elektřinu? Kdo je oprávněn požádat o příspěvek?

Kdo má nárok na dotaci na elektřinu v roce 2023?

Na jednorázový příplatek na elektřinu budou mít nárok domácnosti, které používají elektřinu k vytápění domu nebo bytu, včetně těch, které používají tepelné čerpadlo. Podle vládních odhadů má být finančně podpořeno 800 000 domácností, přičemž rozpočet činí 1 miliardu PLN. Podle současné legislativy je domácnost definována jako: – jednotlivec, který žije a hospodaří sám, – jednotlivec a osoby s ním spřízněné nebo nespřízněné, ve faktickém vztahu, které žijí a hospodaří společně.

Kolik činí dotace na elektřinu v roce 2023?

Výše příspěvku na elektřinu závisí na roční spotřebě elektřiny. Domácnosti, které využívají vytápění elektřinou včetně tepelného čerpadla, ale jejich spotřeba v roce 2021 nepřesáhla 5 MWh, obdrží podporu ve výši 1 000 PLN. Pro domácnosti, které překročily 5 MWh, však bude příspěvek činit 1 500 PLN. Pro získání vyšší dotace bude nutné k žádosti přiložit vyúčtování s energetickou společností, které potvrdí výši spotřeby elektřiny nad 5 MWh v roce 2021. Důležité je, že další podmínkou pro získání finanční podpory od státu, pro nemovitosti vytápěné tepelným čerpadlem, akumulačním sporákem nebo elektrickými radiátory, je nutnost mít tato zařízení zapsaná v Centrálním registru emisí budov.

Z údajů v CEEB musí být patrné, že hlavním zdrojem vytápění je elektřina. Velmi důležité je, že obce zohledňují oznámení nebo zápisy provedené do 11. srpna 2022. K pozdějšímu datu může dojít pouze v případě, že je hlavní zdroj vytápění daného bytu nebo domu nahlášen poprvé. V praxi to znamená, že tuto podmínku splní ti, kteří dokončili stavbu svého domu po 11. srpnu 2022 a učiní příslušná oznámení pro pece, tepelná čerpadla a elektrické ohřívače na CEEB.

Energeticky úsporné infrazářiče – o 50 % nižší spotřeba elektřiny

Do kdy je třeba podat žádosti o dotaci na elektřinu?

Žádosti o dotaci na elektřinu je třeba podat do 1. února 2023. Žádosti podané po tomto datu nebudou posuzovány. Obec má čas do 31. března 2023 na vyplacení příspěvku odběratelům elektřiny v roce 2023.

Kolik domácností může získat dotaci na elektřinu?

Stejně jako u ostatních příplatků, na plyn, pelety nebo uhlí, platí pravidlo, že můžete získat pouze jeden příplatek. Na počtu osob žijících na dané adrese nezáleží.

Žádost o příspěvek na elektřinu versus příspěvek na uhlí

Podle v současnosti platných pravidel nemůže žadatel současně získat příplatek na elektřinu a příplatek na uhlí. Tato výjimka se vztahuje také na pelety, dřevo, olej a LPG.

Může nájemce získat příplatek na elektřinu v roce 2023?

Podle schválených pravidel může nájemce získat i příplatek na energie. Není podmínkou, že musíte být vlastníkem nemovitosti, jejíž zdroj tepla je zásobován elektřinou. Tato pravidla jsou známá z předchozích programů – mimo jiné příspěvek na uhlí, pelety, LPG a topný olej.

Dotace na elektřinu versus fotovoltaika

Je důležité vědět, že majitelé nemovitostí, kteří mají nainstalovanou fotovoltaiku, nedostanou dotaci na vytápění, a to ani v případě, že mají instalované tepelné čerpadlo. Zákon jasně říká, že pokud domácnost využívá elektřinu vyrobenou z fotovoltaické mikroinstalace, pak nemá nárok na doplatek na elektřinu.

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 0 / 5. 0

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *