Tepelná čerpadla pro firmy: Využití dotací a ekonomické výhody

Tepelná čerpadla jsou ekologické a účinné zařízení pro vytápění a chlazení budov. Tyto zařízení dokážou využívat obnovitelné zdroje energie, jako je například zemní teplo, vzduch, nebo voda. V posledních letech se tepelná čerpadla stala stále populárnější volbou i pro firmy, které chtějí snížit náklady na vytápění a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Jak tepelná čerpadla fungují a jak jej mohou firmy využít

Tepelná čerpadla fungují tak, že využívají teplo, které je přítomné v okolním prostředí, například v zemi nebo vzduchu, a pomocí kompresoru ho zvyšují na potřebnou teplotu. Poté se tento tepelný výkon využívá pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Tepelná čerpadla fungují s velmi vysokou účinností, protože využívají energii, která již existuje, a nevytváří žádné emise.

Využití dotací pro nákup tepelných čerpadel

Firmy, které se rozhodnou investovat do tepelných čerpadel, mohou využít dotace z programu Nová zelená úsporám, který je poskytován Ministerstvem životního prostředí. Dotace mohou být poskytnuty na nákup a instalaci tepelného čerpadla a mohou činit až 40 % celkových nákladů na zařízení. Tato podpora je dostupná pro firmy všech velikostí a umožňuje snížit náklady na vytápění a chlazení budov.

Ekonomické výhody tepelných čerpadel pro firmy

Tepelná čerpadla nabízejí mnoho ekonomických výhod pro firmy, včetně:

  • Snížení nákladů na energii – tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie a jsou velmi účinná, což znamená, že firmy mohou snížit své náklady na vytápění a chlazení budov.
  • Zlepšení energetické efektivity – tepelná čerpadla jsou velmi účinná a umožňují firmám zlepšit svou energetickou efektivitu.
  • Dlouhá životnost – tepelná čerpadla mají dlouhou životnost a jsou velmi spolehlivá, což znamená, že firmy mohou snížit své náklady na údržbu a opravy.
  • Zvýšení hodnoty nemovitosti – instalace tepelných čerpadel může zvýšit hodnotu nemovitosti a přinést firmě další finanční výhody.

Firmy, které tepelná čerpadla používají

Tepelná čerpadla jsou stále častěji používána v různých typech firem, včetně průmyslových, komerčních a administrativních budov. Například ve Spojených státech využívá tepelná čerpadla pro vytápění a chlazení svých kancelářských budov firma Google. V České republice používají tepelná čerpadla například obchodní řetězce, hotely, školy a administrativní budovy.

Další zajímavosti o tepelných čerpadlech pro firmy

  • Tepelná čerpadla mohou být kombinována s dalšími systémy, jako jsou například solární panely, aby se zvýšila účinnost a snížily náklady na energii.
  • Tepelná čerpadla jsou velmi tichá a nevytvářejí hluk, což znamená, že nebudou rušit zaměstnance nebo návštěvníky budovy.
  • Tepelná čerpadla mohou být také použita pro ohřev vody v bazénech nebo v průmyslových procesech.

Tepelná čerpadla jsou velmi účinným a ekologickým způsobem pro vytápění a chlazení budov a mohou přinést mnoho ekonomických výhod pro firmy. Využití dotací z programu Nová zelená úsporám umožňuje firmám snížit náklady na pořízení tepelného čerpadla a přispět k ochraně životního prostředí. Pokud hledáte způsob, jak snížit své náklady na vytápění a zároveň přispět k ochraně životního prostředí, může být tepelné čerpadlo pro vaši firmu tou správnou volbou.

Tepelná čerpadla pro firmy: Aktuálně ze zpráv

Průmyslové firmy začínají pro vytápění volit propanová tepelná čerpadla

V poslední době se na německém trhu zvyšuje poptávka po propanových tepelných čerpadlech zejména mezi firmami, které dostávají doporučení od mateřských společností ohledně snížení emisí. Tento trend je podpořen i dotační politikou v Německu.

Podobný trend se však očekává i v Česku, kde průmyslové podniky úzce spolupracují s těmi na západě. Radek Vašíček, obchodní manažer společnosti Schwank CZ, která je celoevropským lídrem v oblasti průmyslového vytápění a chlazení, očekává nárůst poptávky po propanových tepelných čerpadlech i u českých firem v blízké budoucnosti.

26.4. 2023 Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/130716-prumyslove-firmy-zacinaji-pro-vytapeni-volit-propanova-tepelna-cerpadla

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 5 / 5. 1

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *