Propanová tepelná čerpadla: účinný a ekonomický zdroj tepla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přeměňuje energii z okolního prostředí na teplo vhodné pro vytápění budov nebo ohřev vody. Existuje mnoho typů tepelných čerpadel, které se liší podle použitého média, výkonu, účinnosti a nákladů na provoz a pořízení. Jedním z nejefektivnějších a nejekonomičtějších typů tepelných čerpadel je propanové tepelné čerpadlo.

Co je to propanové tepelné čerpadlo?

Propanové tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá propanový plyn jako pracovní médium k přeměně tepla z okolního vzduchu, vody nebo země na teplo vhodné pro vytápění a ohřev vody. Propanové tepelné čerpadlo se skládá ze tří základních částí: vnitřní jednotky, venkovní jednotky a potrubí, které je propojuje.

Jak funguje propanové tepelné čerpadlo?

Propanové tepelné čerpadlo využívá principu absorpčního chlazení, kdy se propanový plyn zkapalňuje při nízké teplotě a opačným procesem se opět odpařuje při vyšší teplotě. Vnitřní jednotka propanového tepelného čerpadla obsahuje výměník tepla a absorpční chladič, který zahřívá propanový plyn a umožňuje mu vstoupit do nízkotlakého okruhu. Venkovní jednotka obsahuje kompresor a kondenzátor, který zvyšuje tlak a teplotu propanového plynu a přeměňuje ho na horký plyn, který se používá k vytápění domu nebo k ohřevu vody.

Jaký je rozdíl mezi propanovým tepelným čerpadlem a jinými typy tepelných čerpadel?

Propanové tepelné čerpadlo se liší od ostatních typů tepelných čerpadel především použitým pracovním médiem. Zatímco většina tepelných čerpadel využívá freon nebo jiného chladiva, propanové tepelné čerpadlo využívá propanový plyn, což má několik výhod. Propanový plyn má vyšší výhřevnost než freon a méně negativní dopad na životní prostředí (což je mimo jiné důvod, proč se v kuloárech Evropské unie mluví o omezení těch čerpadel, které více škodí životnímu prostředí a ponechání těchto propanových), což znamená, že propanové tepelné čerpadlo je šetrnější k životnímu prostředí než jiné typy tepelných čerpadel. Dále je propanové tepelné čerpadlo schopné pracovat i při velmi nízkých teplotách, což je výhodou v oblastech s drsnějším klimatem.

Další výhodou propanového tepelného čerpadla je, že může být použito nejen pro vytápění domů, ale také pro ohřev vody, což znamená, že může nahradit klasický ohřev vody pomocí elektrického bojleru, který je nákladný a neekologický.

Jaká je cena a hlučnost propanového tepelného čerpadla?

Cena propanového tepelného čerpadla se liší podle výkonu a výrobce, ale obecně je vyšší než cena jiných typů tepelných čerpadel. Nicméně, díky vysoké účinnosti a nízkým provozním nákladům, se investice do propanového tepelného čerpadla může vrátit v podobě úspor na energiích.

Hlučnost propanového tepelného čerpadla se liší podle výrobce a modelu, ale obecně je nižší než u jiných typů tepelných čerpadel. Vnitřní jednotka propanového tepelného čerpadla bývá umístěna uvnitř domu a venkovní jednotka bývá umístěna venku, což snižuje hlučnost vnitřní jednotky.

Závěrem

Propanové tepelné čerpadlo je účinné, ekonomické a šetrné k životnímu prostředí. Jeho použití může výrazně snížit náklady na vytápění domu a ohřev vody, a zároveň snížit negativní dopad na životní prostředí. Nicméně, cena propanového tepelného čerpadla je vyšší než cena jiných typů tepelných čerpadel a je třeba si před jeho pořízením dobře zvážit výhody a nevýhody.

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 4.5 / 5. 2

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *