DOTACE NA TEPELNÉ ČERPADLO 2024

V roce 2023 lze získat dotace na tepelné čerpadlo z programů Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Kotlíková dotace bude zaměřena na nízkopříjmové domácnosti a důchodce a nově umožní získat dotaci až do výše 180 000 Kč. Pokud do této kategorie nespadáte, můžete získat dotaci z programu Nová Zelená úsporám, kde se maximální výše dotace zvýšila na 140 000 Kč.

Dotace na tepelné čerpadlo v roce 2024

V roce 2022 byla zpráva o změně podmínek dotací na tepelné čerpadlo od konce března. Program Nová Zelená úsporám zvýšil maximální výši dotace o 50 000 Kč na 180 000 Kč.

Pro získání dotace musí být elektrické vytápění vyměněno za tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je ekologické a v souladu s trendem v oblasti ochrany životního prostředí. Od roku 2024 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy, což zvyšuje význam tepelných čerpadel v oblasti vytápění.

Tepelné čerpadlo funguje na principu přeměny nevyužitelného tepelného zdroje na využitelný, což se využívá pro vytápění a ohřev vody. I když jsou pořizovací náklady na tepelné čerpadlo relativně vysoké, jedná se o ekonomický způsob vytápění s rychlou návratností investice. Montovaná tepelná čerpadla mají průměrnou životnost 15-20 let.

TIP: Dotace na čerpadlo 100 000 Kč. Záruka 10 let a extrémně tichý provoz. To jsou čerpadla Viessmann. Měli byste zájem? Více v tomto článku.

Jaké jsou výhody tepelného čerpadla?

Jednou z hlavních výhod tepelného čerpadla je jeho ekonomičnost. Pokud je instalováno správně, může poskytnout až 70 % úsporu energie ve srovnání s jinými zdroji energie. Tepelné čerpadlo také nevyžaduje dodávky paliva, jako jsou uhlí nebo dřevo, což znamená, že nebudete muset platit za dodávky paliva nebo se starat o jeho skladování. Další výhodou je, že tepelné čerpadlo může být použito k vytápění domu i k ohřevu teplé vody, což znamená, že nemusíte mít samostatný ohřev vody. Tepelná čerpadla také nevytvářejí zplodiny, což znamená, že jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Jaké jsou nevýhody tepelného čerpadla?

Jednou z nevýhod tepelného čerpadla je jeho pořizovací cena, která může být vyšší než u jiných zdrojů energie. Tepelné čerpadlo také potřebuje elektrickou energii k fungování, což může znamenat vyšší náklady na elektřinu. Pokud nebudete mít tepelné čerpadlo správně instalované, může být jeho výkon nižší, což znamená, že nebudete mít dostatečné vytápění v mrazivých zimních dnech. Pokud budete mít tepelné čerpadlo a potřebujete ho opravit, může to být nákladné a složité.

Jak získat dotaci na tepelné čerpadlo?

TIP: Dotace na čerpadlo 100 000 Kč. Záruka 10 let a extrémně tichý provoz. To jsou čerpadla Viessmann. Měli byste zájem? Více v tomto článku.

Pro získání dotace na tepelné čerpadlo musíte splňovat určité podmínky. Nejdůležitější podmínkou je výměna elektrického vytápění na tepelné čerpadlo. Pokud tuto podmínku splníte, můžete se přihlásit o dotaci z programů Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Z Kotlíkové dotace můžete získat až 180 000 Kč, z Nové Zelené úsporám až 140 000 Kč. Podmínky dotací se mohou měnit, proto je důležité pravidelně kontrolovat aktuální informace na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Proč já osobně doporučuji firmu Woltair?

Firma Woltair je společnost, které se specializuje na instalaci tepelných čerpadel a fotovoltaiky. Tato firma nabízejí kvalitní služby a zajišťuje kompletní servis v oblasti výměny plynového kotle za tepelné čerpadlo. Woltair mě zaujal jednak tím, jak ve své firmě do všeho šlapou naplno, snaží se modernizovat systémy, zapojují se do oblasti AI, a .. pak přišla nabídka TČ do 50 dní anebo získáváte slevu 50 procent (více o akci tady). A o rychlost instalace tady jde především.

Tepelné čerpadlo – co to je a jak funguje?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které pomocí malého množství energie přeměňuje nevyužitelné, tzv. entropické teplo na využitelné teplo. Toto teplo se následně využívá k vytápění domácností a pro ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo funguje na principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístěná. Životnost tepelných čerpadel se pohybuje v průměru mezi 15 až 20 lety. Ačkoli se pořizovací náklady mohou zdát vysoké, jedná se o velice ekonomický způsob vytápění s rychlou návratností.

V novostavbách je tepelné čerpadlo již léta lídrem trhu, ale výrobci nyní nabízejí technická řešení i pro starší budovy. Takzvaná vysokoteplotní tepelná čerpadla zvyšují teplotu vody na svém výstupu na úroveň, která je dostatečná pro celoroční zajištění tepla ve stávajících budovách s klasickými otopnými soustavami.

Kvůli nutnosti redukce energetické náročnosti budov existuje možnost získat dotaci na tepelné čerpadlo. Dvě hlavní možnosti jsou čerpání Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce, nebo program Nová Zelená úsporám pro ty, kteří vyměňují své elektrické vytápění za tepelné čerpadlo.

Před koupí tepelného čerpadla je třeba zvážit několik věcí. Doporučuje se se rozhodnout pro něj co nejdříve, aby nebylo nutné platit některé věci dvakrát, jako například projekt topení. Kromě toho se doporučuje důvěřovat tepelnému čerpadlu a vybírat podlahové vytápění pro celý dům, nikoli propojovat krb s topným systémem.

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou populárním zdrojem tepla pro domácnosti v České republice. Například tepelné čerpadlo Premium X, vyrobené v České republice, může pracovat až při -25°C bez nutnosti použití záložního zdroje a vytvářet výstupní teplotu až 62°C, což je dostatečné pro běžné vysokoteplotní systémy s radiátory. Tohle čerpadlo také využívá chladivo R32 Green Gas, které má až o 60 % vyšší výkon než jeho předchůdci a zároveň výrazně snižuje produkci CO2 (až o 80 %). Díky tomu může mít topný faktor až 4,4, což znamená, že z jednoho kilowattu elektřiny získáte 4,4 kilowattu tepla, což může přinést až 80% úsporu oproti elektrickému kotli.

Ceny tepelných čerpadel se pohybují v rozmezí 200 000 až 300 000 Kč, ale nyní můžete získat dotaci až 180 000 Kč, která je zaměřena na nízkopříjmové domácnosti a důchodce. Navíc společnost Schlieger nabízí slevu 50 000 Kč, což znamená, že se cena tepelného čerpadla může snížit až o 80%. Výsledná cena by mohla být 50 000 Kč z počáteční ceny 280 000 Kč.

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou také šetrná k životnímu prostředí, protože zatěžují prostředí méně než jiné zdroje tepla. Pomáhají snižovat emise skleníkových plynů a spotřebu nerostných surovin, jako je plyn a uhlí. Kvalitní tepelná čerpadla také nezatěžují prostředí hlukem.

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 4.3 / 5. 6

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *