Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla jsou moderním a efektivním řešením pro vytápění domů a ohřev teplé vody. V dnešní době, kdy ekologie a úspora energie hrají stále důležitější roli, se tepelná čerpadla stávají stále populárnější volbou pro mnoho domácností. Ale jak tepelná čerpadla fungují a proč jsou považována za ekologicky šetrné a úsporná zařízení? V tomto článku si podrobněji probereme princip fungování tepelných čerpadel, jejich výhody a různé typy.

Princip fungování tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla fungují na principu přenosu tepla z místa s nižší teplotou na místo s vyšší teplotou. Tento proces umožňuje tepelné čerpadlo díky vhodně volenému chladivu a technologii práce s párami chladiva. Celý cyklus tepelného čerpadla probíhá v uzavřeném okruhu a sestává z několika důležitých fází.

 1. Výparník: Teplonosné médium (např. chladivo) proudí v kapalném stavu do výparníku, který je umístěn na místě, kde chceme získávat teplo (např. vzduch, země nebo voda). Výparník je ve styku s okolním prostředím, odebírá teplo z okolního média a postupně se vypařuje, přechází do plynného stavu.
 2. Komprese: Plynné teplonosné médium je stlačováno kompresorem, což způsobuje zvýšení jeho tlaku a teploty. Tímto zvýšením teploty se získává vyšší teplota, která je vhodná pro vytápění.
 3. Kondenzátor: Teplonosné médium v plynném stavu je nyní vedeno do kondenzátoru, který je v kontaktu s místem, kam chceme teplo přenést (např. do vody v akumulačním zásobníku). Při kondenzaci teplonosné médium ztrácí teplo a postupně se mění zpět na kapalinu.
 4. Expanze: Nyní se kapalné teplonosné médium dostane do expanzního ventilu, kde dochází k prudkému poklesu tlaku a teploty. Tímto expanzním ventilem se médium připravuje na další cyklus.

Celý cyklus se opakuje, a tepelné čerpadlo tak neustále přenáší teplo z místa s nižší teplotou na místo s vyšší teplotou. Důležité je, že tepelné čerpadlo pracuje v uzavřeném okruhu, a tak se chladivo neztrácí a cyklus probíhá kontinuálně.

Výhody tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla nabízejí řadu výhod, které je dělají atraktivní volbou pro vytápění a ohřev teplé vody:

 1. Úspora energie: Tepelná čerpadla dokážou vytápět domácnost či ohřívat vodu s minimální spotřebou elektrické energie. To je dáno tím, že většinu dodávaného tepla získávají zdarma z okolního prostředí (vzduchu, země nebo vody). Topný faktor COP ukazuje, jak efektivní je tepelné čerpadlo využití elektrické energie. Čím vyšší topný faktor (COP), tím úspornější provoz tepelného čerpadla.
 2. Ekologičnost: Tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie, jako je teplo ze vzduchu, země nebo vody. Tím snižují emise skleníkových plynů a přispívají k ochraně životního prostředí.
 3. Univerzálnost: Tepelná čerpadla jsou flexibilní a mohou být využita jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody. Díky svému nízkému provoznímu hluku a kompaktním rozměrům se dobře hodí pro různé typy budov a domů.
 4. Samostatnost: Tepelná čerpadla jsou nezávislá na dodávkách plynu nebo nafty, což znamená menší závislost na kolísajících cenách fosilních paliv.
 5. Dlouhá životnost: Správně nainstalované a udržované tepelné čerpadlo má dlouhou životnost a může fungovat bez problémů po mnoho let.

Různé typy tepelných čerpadel

Existuje několik typů tepelných čerpadel, které se liší zdrojem tepla, ze kterého získávají energii:

 1. Tepelná čerpadla vzduch-voda: Tato čerpadla získávají teplo ze vzduchu a přenáší ho do topného systému a akumulačních zásobníků vody. Jsou jednoduše instalovatelná a mají nižší pořizovací náklady, ale účinnost může klesat při extrémně nízkých teplotách.
 2. Tepelná čerpadla země-voda: Tato čerpadla využívají teplo země, které získávají pomocí zemních kolektorů nebo hlubinných vrtů. Mají vysoký topný faktor po celý rok a jsou vhodná pro různé klimatické podmínky.
 3. Tepelná čerpadla voda-voda: Tyto čerpadla využívají podzemní vodu nebo vodu z jezera jako zdroj tepla. Jsou účinná a ekologická, ale vyžadují dostupnost vodního zdroje.
 4. Hybridní tepelná čerpadla: Kombinují různé zdroje energie, například tepelnou energii ze vzduchu a solární energii, což zvyšuje jejich efektivitu.

Závěrem

Tepelná čerpadla jsou inovativní a udržitelné řešení pro vytápění a ohřev teplé vody. Jejich princip fungování umožňuje přenos tepla z místa s nižší teplotou na místo s vyšší teplotou pomocí cyklického procesu v uzavřeném okruhu. Díky využití obnovitelných zdrojů energie jsou tepelná čerpadla ekologicky šetrná a přispívají k ochraně životního prostředí.

Výběr konkrétního typu tepelného čerpadla závisí na konkrétních podmínkách a požadavcích domácnosti. Celkově jsou však tepelná čerpadla jedním z nejefektivnějších a úsporných způsobů vytápění a ohřevu vody v moderní domácnosti.

Jak můžete získat dotaci na tepelné čerpadlo?

Důvěryhodnost článku

Informace v článku jsou aktuální a důvěryhodné 5 / 5. 1

Autor: Petr

Petr je zkušený dotační specialista se zaměřením na financování malých a středních podniků. V průběhu své kariéry se věnoval řešení složitých otázek týkajících se žádostí o dotace, správy projektů a řízení rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *